Suomen Oppisopimusosaajat ry:n vuosikokous 12.3.2024

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun eli 1.3.2024  klo 13 mennessä hallituksen sihteerille Nella Niemelälle nella.niemela@akatemia.fi

Vuosikokouksen asiakirjat:

 

VUOSIKOKOUS 2024

Aika: 12.3.2024 klo 10.15-12.00

Paikka: Vuosikokous järjestetään Keuda-talolla Keravalla. Vuosikokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Teamsin välityksellä. Keuda-talolle kokoukseen osallistuvia pyydämme ilmoittautumaan etukäteen 1.3.2024 mennessä tästä linkistä: https://forms.office.com/e/MqD3VzZCtX

Keuda-talon osoite: Keskikatu 3, 04200 Kerava. Kokoustila: Aimo-auditorio

Teams-linkki kokoukseen: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Valtakirjat: Yhteisöjäsenten valtakirjojen ja henkilöjäsenyyden tarkastus alkaa Keuda-talolla klo 9.30. Teamsin välityksellä vuosikokoukseen osallistuvia pyydämme toimittamaan valtakirjat etukäteen 8.3.2024 mennessä hallituksen sihteerille Nella Niemelälle sähköpostitse nella.niemela@akatemia.fi

Lataa valtakirja tästä linkistä (pdf)

 

Esityslista:

 

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) Esitetään vuoden 2023 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6) Päätetään vuoden 2023  tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joista yhdistyksen hallinto ja toiminnantarkastajien antama lausunto on ehkä antanut aihetta

7) Vahvistetaan vuodelle 2024 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

8) Päätetään hallituksen jäsenten määrä

9) Päätetään puheenjohtajan ja jäsenten toimikauden pituus

10) Valitaan hallituksen puheenjohtaja

11) Valitaan hallituksen muut jäsenet

12) Valitaan yksi (1) tai kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.

13) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Suomen Oppisopimusosaajat ry, hallituksen puolesta

Anna Mari Leinonen, hallituksen puheenjohtaja