Ota oppisopimus käyttöön!

Oppisopimuspaikoiksi soveltuvat niin pk-yritykset kuin suuremmatkin työnantajat yksityiseltä, julkiselta ja kolmannelta sektorilta.

Tarjottujen työtehtävien tulee olla monipuolisia, jotta opiskelija voi oppia työssään ja täyttää tutkintonsa ammattitaitovaatimukset. Työtunteja on tarjottava vähintään 25 tuntia viikossa.

Työpaikalta on löydyttävä sopiva työpaikkaohjaaja. Opiskelijan työpaikkaohjaajaksi valitaan henkilö, jolla on ammattitaitoa, pätevyyttä ja motivaatiota ja työaikaresurssia ohjata oppisopimusopiskelijaa.

mistä sopiva oppisopimusopiskelija?

Mikäli haluat rekrytoida oppisopimuksella, tee oppisopimuspaikasta työpaikkailmoitus esimerkiksi TE-palveluiden sivustolle. 

Työttömän työnhakijan palkkaamiseen voit saada palkkatukea alueesi TE-palveluista.

Mikäli palkkaat kuluvana vuonna ysi- tai kymppiluokan päättäneen, saat korotettua koulutuskorvausta. Työttömän työnhakijan palkkaamiseen voit saada palkkatukea alueesi TE-toimistosta.

Henkilöstön koulutus

Jos haluat hankkia lisäkoulutusta henkilökunnalle, tutustu tutkintomahdollisuuksiin ja ota yhteyttä alueesi oppisopimustoimijaan.

 

Mistä löydän sopivan työntekijän?
Miten koulutan henkilöstöäni?

TyöpaikkaOHJAAJA

Oppisopimusopiskelijalle valitaan työpaikaltanne työpaikkaohjaaja, jonka tehtävänä on ohjata opiskelijaa työtehtävissä ja antaa palautetta opiskelijalle.

Työpaikkaohjaajaksi nimetyllä henkilöllä täytyy olla aikaa, kiinnostusta ja ammattitaitoa ohjata opiskelijaa, antaa palautetta opiskelijalle ja arvioida tämän osaamisen edistymistä sekä motivaatiota suunnitella hänen opintojaan yhdessä. Työpaikkaohjaaja on myös yhteydessä alueensa oppisopimustoimijaan.

Lisätietoa työpaikkaohjaajan tehtävistä saat Ohjaan.fi-sivustolta, joka on suunnattu työpaikkaohjaajille sekä työnantajille.

TYÖKOKEILU

Työelämässä oppimisen soveltuvuutta työnantajalle ja henkilölle voi kokeilla ennen oppisopimuskoulutusta.  Tutustuminen voi olla 1–6 kk kestävä työkokeilu, jolloin henkilö ei ole työsuhteessa. Kokeilu on osapuolille käytännöllinen tapa selvittää, sopivatko osapuolet toisilleen ja voisiko oppisopimuksen solmiminen olla toimiva ratkaisu.

Työkokeilun aikana työnantaja näkee, kuinka sitoutunut henkilö on työhön ja kuinka motivoitunut hän on oppimaan. Kokeilu tarjoaa myös mahdollisuuden selvittää, kuinka soveltuva opiskelija on alalle ja työyhteisöön sekä millainen asenne hänellä on.

Kysy lisää alueesi TE-palveluista