Nosta osaamisesi uudelle tasolle!

Olitpa aloittava tai jo paljon kokemusta kerännyt yrittäjä, oppisopimuskoulutuksena suoritettu tutkinto, tutkinnon osa  tai muu ammatillinen koulutus tuo varmuutta yrittäjyyteen ja monipuolistaa yritystoimintaasi. Kouluttaudut arkityössäsi omassa yrityksessäsi.

Yrittäjän oppisopimuskoulutus perustuu yrittäjän ja oppisopimustoimijan väliseen sopimukseen. Suoritat koulutuksesta suurimman osan omassa yrityksessäsi töitä tehden ja osan oppilaitoksessa, verkossa tai etänä.

Oppisopimusopiskelulla laajennat verkostoasi ja saat uusia ideoita menestyksekkääseen yrittäjyyteen. Koulutuksen tarkoitus on aina kehittää yrittäjänä osaamista ja yritystoimintaa. Opiskele ammattialasi tutkinto tai yrittäjyyteen liittyvä tutkinto.

Nosta osaamisesi uudelle tasolle, valitse yrittäjän oppisopimuskoulutus!

 

Yrittäjä – nosta osaamisesi uudelle tasolle oppisopimuksella!

Suoritat koulutuksesta suurimman osan omassa yrityksessäsi töitä tehden ja osan oppilaitoksessa, verkossa tai etänä. Oppisopimusopiskelulla laajennat verkostoasi ja saat uusia ideoita menestyksekkääseen yrittäjyyteen. Koulutuksen tarkoitus on aina kehittää yritystä ja sen toimintaa. Opiskele oppisopimuksella ammattialasi tutkinto tai yrittäjyyteen liittyvä tutkinto. Nosta osaamisesi uudelle tasolle, valitse oppisopimus!

YRITTÄJILLE Tyypillisiä tilanteita aloittaa oppisopimus

  • Yritys on juuri perustettu
  • Markkinoiden muutos tuo tarvetta kehittää tai monipuolistaa yrityksen palveluita
  • Yritys on kasvussa ja yrittäjä haluaa kehittää yrittäjyysosaamistaan
  • Tarvitaan tukea yrityksen ostamiseen, myymiseen tai sukupolvenvaihdokseen
  • Yrittäjällä on halu tai tarve päivittää ammatillista substanssiosaamistaan

TYöpaikkaohjaaja = Mentori

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelevaa yrittäjää ohjaa työpaikkaohjaaja -mentori.

Mentori on henkilö, jolla on osaamista ja kokemusta yrittäjyydestä. Mentorin on oltava asiantuntija yrittäjän opiskeleman tutkinnon alalta. Apuna mentorihaussa voi käyttää valtakunnallista  mentoripankkia.

Osaamisen hankkiminen oppilaitoksen oppimisympäristöissä

Tutkintoon saattaa kuulua opiskelua oppilaitoksessa sekä virtuaalisissa ympäristöissä esimerkiksi  1–4 päivänä kuukaudessa. Oppilaitoksessa tai virtuaalisissa oppimisympäristöissä suoritetut opinnot hyödyttävät käytännön työssä. Saat siis opetusta ja tukea kahdelta taholta (mentori sekä oppilaitoksen henkilökunta) ja sen myötä uusia taitoja, verkostoja, toimintatapoja sekä pätevyyttä hoitaa yrityksesi toimintaa entistä paremmin.

TutkinNON suorittaminen

Osaamisesi osoitat yritystoiminnassasi arvioitavilla näytöillä. Hyväksytyt tutkinnon osat johtavat lopulta koko tutkintoon.

OppisopimuSkoulutuksen kustannukset yrittäjälle

Ansiomenetykseen oppilaitoksen  oppimisympäristöissä  osallistumisen osalta  voi hakea korvausta alueesi oppisopimustoimijalta opintososiaalisina etuina (päiväraha ja perheavustus).

Oppisopimusopiskelija voi myös hakea matka- ja majoittumiskorvausta. Etuudet ovat lakisääteisiä.

Perustutkinnot ovat aina ilmaisia opiskella opiskelijalle, mutta ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saatetaan periä opiskelijalta maksuja. Koulutuksen järjestäjä päättää perittävistä maksuista.