Mikä on oppisopimus?

Yli 350 erilaista tutkintoa oppisopimuksella

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän – uuden tai jo töissä olevan. Tutkinnon tai sen osan voi suorittaa useammassa yrityksessä. Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon. Oppisopimuksella suoritettu tutkinto antaa saman jatko-opintokelpoisuuden kuin ammattiopisto tai lukio sekä saman pätevyyden kuin ammattiopisto. Kun valitset oppisopimuksen tavaksesi opiskella, kouluttaudut työtä tehden, saat palkkaa ja kerrytät työkokemusta.

Oppisopimus sopii  myös lisäkoulutuksen hankkimiseen, sillä voit suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia. Jokainen 15-vuotias ja sitä vanhempi voi opiskella oppisopimuksella. Oppisopimus on työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti, vaihtaa alaa, saada todistus omasta osaamisesta, jatkaa loppuun kesken jääneet opinnot tai hankkia lisäkoulutusta. Valittavanasi on yli 160 erilaista tutkintoa ja lukemattomia tutkinnon osia.

Oppisopimuksen osapuolet

  • Opiskelija (tutkintoa tai sen pienempää osakokonaisuutta suorittava henkilö)
  • Työnantaja (opiskelijan kanssa työsuhteen solminut)
  • Oppilaitos (opiskelu tapahtuu oppilaitoksessa tai erilaisissa oppimisympäristöissä)
  • Oppisopimustoimija (järjestää sopimusasiat, maksaa koulutuskorvausta työnantajalle, järjestää opiskelun koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä sekä tapauskohtaisesti maksaa opiskelijalle taloudellisia etuuksia)

Oppisopimusta varten sinulla tulee olla työpaikka. Sinua ohjaa tehtävään soveltuva työpaikkaohjaaja, joka voi olla esimerkiksi esimiehesi tai kollegasi. Työpaikkaohjaaja on tukihenkilösi ja neuvonantajasi työpaikalla.

Oppisopimukseen kuuluu usein myös opiskelua oppilaitoksessa.

Oppisopimustoimija toteuttaa oppisopimuksen sopimusjärjestelyt ja vastaa opetussuunnitelman luomisesta yhdessä muiden osapuolten kanssa.

MITÄ OPPISOPIMUSOPISKELU MAKSAA?

Perustutkinnon opiskelu on aina ilmaista. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnosta koulutuksen järjestäjä voi periä maksun.

opiskelu TYÖPAIKALLA

Opiskelusta suurin osa tai jopa koko opinnot voivat tapahtua työpaikalla. Työtunteja on oltava viikossa vähintään 25. Opiskelija on työsuhteessa ja työyhteisön tasavertainen jäsen, jolle maksetaan työstä palkkaa.

Työpaikalla opiskelijaa ohjaa tehtävään valittu työpaikkaohjaaja, esimerkiksi esimies tai muu työpaikan työntekijä. Opiskelijalle annetaan työtehtävissä vastuuta ja hän oppii aitoja työtehtäviä tekemällä. Annettujen työtehtävien tulee vastata tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia.

OPiskelu KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ

Tutkintoon saattaa kuulua opiskelua oppilaitoksessa sekä virtuaalisissa ympäristöissä esimerkiksi  1–4 päivänä kuukaudessa. Oppilaitoksessa tai virtuaalisissa oppimisympäristöissä suoritetut opinnot hyödyttävät käytännön työssä. Oppimistehtävät koskevat omaa työtä, työtapoja ja -käytäntöjä. Oppilaitos- tai virtuaaliympäristön opetuksen opiskelijalle  hankkii ja maksaa oppisopimustoimisto tai -keskus. Opetuksen oppilaitoksessa suunnittelevat oppilaitoksen opettajat.  Opettajat myös seuraavat sekä ohjaavat oppilaan edistymistä. Lisäksi opiskelija arvioi yhdessä opettajien kanssa, miten opinnot oppilaitoksessa sujuvat.

Kesto On YKSILÖLLINEN

Oppisopimuksella voi suorittaa esimerkiksi yksittäisen tutkinnon osan tai vaikka koko tutkinnon. Oppisopimus voi siis olla kestoltaan muutamista viikoista kolmeen vuoteen. Perustutkinnon suorittaminen vie noin 2–3 vuotta, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaminen noin 1–1,5 vuotta. Kestoon vaikuttavat opiskelijan tavoitteet sekä mahdollinen aiemmin hankittu ammattiosaaminen.

Kiinnostaako oppisopimus? ALOITA MILLOIN TAHANSA!
– OTA YHTEYTTÄ TAI KÄY INFOSSA

Mikäli haluat heti kysyä lisää, ota yhteyttä alueesi oppisopimustoimijaan.

Etsi lähin oppisopimustoimija.

Monet oppisopimustoimistot ja -keskukset järjestävät infotilaisuuksia, jotka on tarkoitettu kaikille oppisopimuksesta kiinnostuneille. Infossa kuulet lisää oppisopimuksesta ja voit kysyä kaikesta aiheeseen liittyvästä. Tarkasta mahdollisten infojen ajankohdat alueesi oppisopimistoimiston sivuilta.

Lisätietoa oppisopimuksesta saat myös Oppisopimus.fin YouTube-kanavalta.