OPSO – Suomen Oppisopimusosaajat ry / Läroavtalssakkunniga i Finland rf.

OPSO – Suomen Oppisopimusosaajat ry

 • Varmistaa ja kehittää oppisopimuskoulutuksen laatua osana työpaikalla järjestettävän koulutuksen kokonaisuutta
 • Edistää oppisopimuskoulutusta antavien koulutusorganisaatioiden toimintaa
 • Edistää työnantajien ja opiskelijoiden mahdollisuuksia saada oppisopimuspalveluita
 • Edistää jäsenten välistä yhteistoimintaa, osaamista ja toiminnan laatua
 • Edistää oppisopimustoimijoiden osaamista ja oppisopimuskoulutuksen erityispiirteiden tuntemusta käytännön toteutuksessa.
 • Yhdistys seuraa oppisopimuskoulutuksen ja sitä tukevaa kehitystä
 • Seuraa lainsäädäntöä ja tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja
 • Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään toimintaan liittyvissä asioissa järjestämällä neuvontatilaisuuksia, koulutusta ja kokouksia sekä laatimalla asiaa koskevia selvityksiä.
 • Yhdistys voi toimittaa ja julkaista omaa jäsenlehteä
 • Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • Yhdistys voi järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä (lupa)