Yrittäjän tutkintovaihtoehdot

Voit suorittaa oppisopimuskoulutuksena perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, jotka antavat saman pätevyyden kuin ammattiopisto ja saman jatko-opintokelpoisuuden kuin lukio tai ammattiopisto. Voit valita esimerkiksi yrittäjyyteen painottuvan tutkinnon tai omaa ammattiosaamistasi syventävän tutkinnon. Suorita halutessasi esimerkiksi vain yksi tutkinnon osa, jolla täydennät aikaisempaa koulutustasi.

Yrittäjyyteen painottuvia tutkintoja esim.

Ammattialaan painottuvat tutkinnot:

  • Yli 160 vaihtoehtoa: perustutkinto (PT), ammattitutkinto (AT), erikoisammattitutkinto (EAT)

Perustutkinto

Perustutkinnot ovat laajuudeltaan pääosin 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin. Lisäksi opiskelija saa erikoistuneempaa osaamista ja työelämän edellyttämää ammattitaitoa vähintään yhdellä työelämän osa-alueella.

Perustutkinnot sisältävät ammatillisia ja yhteisiä tutkinnon osia. Ammatilliset tutkinnon osat muodostavat noin 80 prosenttia (145 osaamispistettä) perustutkinnosta. Yhteisiä tutkinnon osia perustutkinnossa suoritetaan vähintään 35 osaamispisteen laajuisesti.

Ammattitutkinto

Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.

Ammattitutkinnot muodostuvat ainoastaan ammatillisista tutkinnon osista.

Ammattitutkintojen laajuus voi olla 120, 150 tai 180 osaamispistettä. Pääosin ammattitutkinnot ovat 150 osaamispistettä.

Erikoisammattitutkinnot

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista.

Erikoisammattitutkinnot muodostuvat ainoastaan ammatillisista tutkinnon osista.

Erikoisammattitutkintojen laajuus voi olla 160, 180 tai 210 osaamispistettä. Tällä hetkellä kaikki erikoisammattitutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä.

Tutkintojen perusteet

Ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen perusteet löytyvät ePerusteet-palvelusta. Lisäksi sivulla on tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) perusteet.

Kaikki ammatilliset tutkinnot ovat laaja-alaisia ja joustavia, joten opiskelijalla on aiempaa enemmän valinnan mahdollisuuksia erikoistua tutkinnon sisällä.

Ammatillisen tutkinnon suorittaneilla on yleinen jatko-opintokelpoisuus ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin, joten he voivat halutessaan jatkaa opintojaan aina tohtoritutkintoon saakka.

MUU AMMATILLINEN KOULUTUS

Myös muuta ammatillista osaamista syventävää ja täydentävää koulutusta voidaan järjestää yrittäjän oppisopimuskoulutuksena.