Hae jäsenyyttä

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä henkilö, rekisteröity yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen

Henkilöjäsen
Henkilöjäsenellä on 1 ääni eikä hän voi valtakirjalla siirtää äänioikeuttaan toiselle henkilölle.

Yhteisöjäsen

Yhteisöjäsen voi olla rekisteröity yhteisö tai säätiö
Yhteisöjäsenen äänioikeus määräytyy sääntöjen 3§:n mukaisesti: yhteisöjäsenellä on maksuluokkaansa perustuen joko 5 ääntä (alle 1000 ov), 10 ääntä (1000-2000 ov) tai 15 ääntä (yli 2000 ov).

Maksuluokat: Koulutuksen järjestämisluvan mukaiset minimiopiskelijavuodet
1) alle 1000
2) 1000-2000
3) yli 2000

Jotta yhteisöjäsenen ääniä voi käyttää yhdistyksen kokouksessa, pitää yhteisöjäsenen antaa asiaa koskeva valtakirja nimetylle henkilölle.

Kannatusjäseneksi voidaan ottaa yksityinen tai oikeushenkilö, joka taloudellisesti tai muilla tavoin tukee yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

Varsinaisten ja kannatusjäsenten on maksettava vuosikokouksen määräämät liittymis- ja jäsenmaksut.

Varsinaiseksi jäseneksi ja kannatusjäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.