UKK

UseiMMIN kysytyt kysymykset oppisopimuSkoulutukesta

ALOITTAMINEN

Milloin oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa?
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa työnantajan ja opiskelijan tarpeiden mukaan mihin aikaan vuodesta tahansa.

TUTKINTO

Mitä tutkintoja voi opiskella oppisopimuksella?
Oppisopimuksella voi opiskella ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Silmäile vaihtoehtoja täällä.

Voiko oppisopimuksella opiskella ammattikorkeakoulututkintoja, esim. tradenomi? 
Ei valitettavasti! Oppisopimuksella voi tällä hetkellä opiskella vain toisen asteen ammatillisia tutkintoja.

KOULUTUSKORVAUS

Onko työantajalle maksettava koulutuskorvaus veronalaista tuloa?
Kyllä, korvaus on veronalaista tuloa. (Alv 0%. Arvonlisäve­rolaki 30.12.1993/1501, 39§).

TYÖPAIKAN KELPOISUUS OPPISOPIMUSOPISKELULLE

Voiko oppisopimuksen solmia yksityishenkilö, joka hoitaa työntekijän vakuutuksen ja maksaa TES:in mukaista palkkaa, mutta hänellä ei ole Y-tunnusta?

Ei voi. Oppisopimus edellyttää työpaikalta Y -tunnusta ja myös muiden oppisopimuksen edellytysten tulee täytyä. Edellytykset: 1) riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa; 2) tarpeelliset työvälineet; 3) ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö.

TYÖSUHDE

Jatkaako opiskelija samassa työpaikassa oppisopimuksen päätyttyä?
Ei välttämättä, mutta se on usein mahdollista. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, joka ei sido määräajan päätyttyä opiskelijaa eikä työnantajaa. Usein uudessa työsuhteessa aloittanut työllistyy samaan työpaikkaan myös koulutuksen päätyttyä.

Onko työnantajalla velvollisuus jatkaa työsuhdetta oppisopimuksen päätyttyä?
Ei ole. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, joka ei sido määräajan päätyttyä työantajaa tai opiskelijaa. Usein uudessa työsuhteessa aloittanut työllistyy samaan työpaikkaan myös koulutuksen päätyttyä.


TERVEYDENHUOLTO

Miten oppisopimusopiskelijan terveydenhuolto on järjestetty?
Oppisopimusopiskelija on työsuhteessa, joten hän kuuluu työterveydenhuollon piiriin. Lisätietoja työterveydenhuollosta saa työnantajalta.