Soveltuvuus yrittäjälle

Kehitä yritystoimintaasi oppisopimuksella

Oletko yrittäjä? Voit opiskella  oppisopimuskoulutuksella omassa yrityksessäsi, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

  • yritysmuoto tmi, oy, osuuskunnan jäsen itsenäisenä yrittäjänä, ay, ky
  • lakisääteisesti yel- tai myel- vakuutettu
  • y-tunnus
  • yrittäjän yrityksessä riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet
  • minimi 25 h/viikko työtä yrittäjänä sellaisissa oman yrityksensä toimintaan ja koulutuksen tavoitteeseen liittyvissä tehtävissä, että koulutuksen tavoitteen mukainen tarvittava osaaminen pystytään hankkimaan yrityksessä tapahtuvassa oppimisessa
  • työpaikkaohjaajaksi (mentori) sovitaan joko yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa tai muutoin työpaikkaohjaajaksi soveltuva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö

MYÖS Yrittäjä tarvitsee Työpaikkaohjaajan = mentorin

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelevan yrittäjän tulee löytää itselleen työpaikkaohjaaja= mentori. Apuna voi käyttää esimerkiksi valtakunnallista mentoripankkia. Mentorin ei tarvitse toimia yrityksesi toimialalla.

Oppisopimuskoulutuksessa opiskeleva yrittäjä vastaa yhteydenpidosta mentorin kanssa. Tapaatte tarpeiden ja tavoitteiden mukaan, yleensä noin 4–6 viikon välein. Yhteydenpito mentoriin kannattaa myös tapaamisten välillä. Mentori jakaa sinulle tietotaitoaan ja kokemustaan sekä kannustaa sinua eteenpäin. Suhde on luottamuksellinen.

Mentorisi sitoutuu ohjaamaan ja tukemaan sinua tavoitteissasi ja tapaamaan sinua säännöllisesti koko oppisopimuskoulutuksen ajan. Hän ohjaa ja tukee osaamisesi kehittymistä sekä toimii yhteistyössä oppilaitoksesi ja alueesi oppisopimustoimijan kanssa.