Opiskelijan palkka ja etuudet

Oppisopimusopiskelijana olet myös työntekijä. Saat työnantajan kanssa sovittua, vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta, olet oikeutettu kohtuulliseen palkkaan.

opiskelu Koulutuksen järjestäjän oppimisympäristössä -PALKANMAKSU

Koulutuspäivien määrä riippuu koulutuksen tavoitteista sekä opiskelijan henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta. Työnantaja päättää itse, maksaako hän opiskelijalle palkkaa  oppimisympäristöissä opiskelevalta ajalta. Opiskelija on oikeutettu taloudellisiin etuuksiin, mikäli työnantaja ei maksa palkkaa koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä tapahtuvan opiskelun ajalta.

 

Oppisopimusopiskelijana olet oikeutettu taloudellisiin etuuksiin tilanteesi mukaan.

TALOUDELLISET etuudet

Oppisopimusopiskelijana olet oikeutettu taloudellisiin etuuksiin tilanteesi mukaan. Etuuksia ovat päiväraha, perheavustus, matkakorvaus ja majoittumiskorvaus.

  • päiväraha 15 € /opetuspäivä
  • perheavustus 17 € /opetuspäivä, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotiaita
  • matkakorvaus (jos yli 10 km matka kotoa /oppisopimuspaikasta koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöön (1 meno-paluu/ kurssijakso, edullisimman matkustustavan mukaan)
  • majoittumiskorvaus 8 € (kun opiskelija yöpyy opiskelupaikkakunnalla)

Mikäli opiskelu koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä tai näytöt aiheuttavat ansiomenetystä, voi opiskelija hakea päivärahaa tai perheavustusta jälkikäteen. Etuudet oppisopimusopiskelija laskuttaa omalta oppisopimuskoulutuksenjärjestäjältään.

Työsuhteessa oleva oppisopimusopiskelija on työntekijä, eikä ole oikeutettu opiskelija-alennuksiin (esim. VR:n opiskelija-alennus) tai Kelan opintoetuuksiin.

Lisätietoa eduista ja rahoitusasioista voit kysyä lähimmältä oppisopimuskoulutuksenjärjestäjältä.