Palkka ja etuudet

Työantajalle maksetaan koulutuskorvausta, jos työnantaja ja koulutuksen järjestäjä arvioivat, että koulutuksesta aiheutuu työnantajalle kustannuksia ja sopivat oppisopimuksessa korvauksen maksamisesta.

Oppisopimusopiskelijalle maksetaan vähintään kohtuullista ja tavanomaista palkkaa. Opiskelijalle kuuluvat työntekijän lakisääteiset oikeudet kuten oikeus vuosilomaan, sairasajan palkkaan ja työterveyshuoltoon.

Palkka OPPILAITOKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ OPISKELUN AJALTA

Työnantaja päättää, maksaako oppisopimusopiskelijalle palkkaa oppilaitoksen oppimisympäristöissä tai esimerkiksi virtuaaliympäristöissä tapahtuvan opiskelun ajalta. Opiskelija on oikeutettu tältä ajalta opintososiaalisiin etuuksiin, mikäli työnantaja päättää olla maksamatta palkkaa tältä ajalta.

KoulutuskorvauKSEN SUURUUS

Työnantajalle voidaan maksaa korvausta opiskelijan kouluttamisesta ja oppimisen ohjaamisesta työelämässä.   Oppisopimustoimijan maksama koulutuskorvaus sovitaan jokaisessa solmitussa oppisopimuksessa erikseen.

Työttömän työnhakijan palkkaaminen

Mikäli oppisopimusopiskelijaksi valitaan työtön työnhakija, voit työnantajana saada työvoimahallinnon maksamaa palkkatukea. TE-toimisto päättää tuesta, sen suuruudesta ja kestosta. Palkkatuki on yleensä 30 % palkkakustannuksista.