Nuoren oppisopimus

Teeleidiin rekrytoitu opiskelija oppisopimuksella

Jos olet täyttänyt 15 vuotta, voit opiskella oppisopimuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa useilla eri tavoilla, ja siihen voi myös valmentautua.

Oppisopimus sopii nuorille. Aloita vaikka heti peruskoulun jälkeen.

Voit osallistua ammatilliseen tutkintokoulutukseen valmistavaan koulutukseen tai siirtyä oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimukseen. Myös koulutussopimus voi olla väylä oppisopimukseen. Tapoja on useita, mikä on sinulle sopivin? Kysy vaihtoehdoista alueesi oppisopimustoimijalta.

OPPISOPIMUS on mahdollinen myös oppivelvolliselle opiskelijalle

Voit aloittaa oppisopimusopiskelun heti saatuasi peruskoulun päätökseen. Oppisopimusopiskelun alaikäraja on 15 vuotta. Katso kuinka oppisopimuspaikkaa haetaan:

Henkilökohtaistaminen on paras tapa myös oppivelvollisen opiskelijan kohdalla selvittää soveltuvin osaamisen hankkimistapa tutkinnon osittain. Siinä yhteydessä koulutuksen järjestäjän tehtävänä on varmistaa, että oppisopimuskoulutusta järjestetään säädösten mukaisesti.

Mikäli oppivelvollisena opiskelijana suunnittelet oppisopimuskoulutusta, olipa kyse koko tutkinnosta tai tutkinnon osasta, jo suunnitteluvaiheessa mukaan pyydetään sinun ja oppisopimuksesta kiinnostuneen työnantajan lisäksi huoltajat, vastuuopettaja ja tarvittaessa opinto-ohjaaja. Moniammatillisella yhteistyöllä rakennetaan sinulle oppivelvollisena opiskelijana sujuva polku kohti tutkintoa tai tutkinnon osaa.

Kun kyse on oppivelvollisuuden piiriin kuuluvasta opiskelijasta, oppivelvollisuuslain mukainen ohjaus- ja valvontavastuu on koulutuksen järjestäjällä. Huoltajalla on vastuu oppivelvollisen osallistumisesta ja sitoutumisesta päätoimisiin opintoihin.

Oppivelvollisuuslain mukaan oppivelvollisuuteen kuuluvien opintojen tulee edistyä oppivelvollisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti ja siihen oppivelvollisena oppisopimusopiskelijana muiden sopijapuolten kanssa sitoudut. Ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin on oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä lisätty säännös (44 §), jonka mukaan oppivelvolliselle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on laadittava siten, että suunnitelman mukainen ammatillisen tutkinnon suorittamisaika on enintään neljä vuotta.

Oppisopimuksen työaika on myös oppivelvollisena opiskelijana vähintään 25 h/vko. Lisäksi oppisopimuskoulutuksessa tulee noudattaa lakia nuorista työntekijöistä ja huolehtia, että ilmoitus nuorten tekemistä vaarallisista töistä työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa on tehty ja ajan tasalla.

Lisätietoa: 

TUTKINTO loppuun työpaikalla – Joustava opintopolku

Sinulla on mahdollisuus hakeutua oppisopimukseen ammattiopistosta.  Voit siis suorittaa ammattiopistossa aloitetun tutkinnon loppuun työpaikalla ja työsuhteessa.  Oppisopimusopiskeluun siirtymistä varten sinulla täytyy olla työpaikka sekä suunnitellusti edistyneet opinnot, jolloin hallitset ammatin perustaidot ja pystyt itsenäiseen työhön työpaikalla. On hyvä suorittaa yhteiset tutkinnon osat ennen siirtymistä oppisopimukseen.

Mikäli olet kiinnostunut opiskelemaan osan tutkinnosta työsuhteessa, on hyvä pyrkiä valitsemaan koulutussopimuspaikat tai esimerkiksi kesätyöpaikat oppisopimusta silmällä pitäen. Voit itse tehdä aloitteen siirtymisestä ottamalla yhteyttä esim. opinto-ohjaajaasi. Oppilaitoksilla voi olla erilaisia ehtoja oppisopimukseen pääsyyn.

TUVA – tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

TUVA- tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on tarkoitettu nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta itselle soveltuvan koulutuksen valintaan ja opiskelutaitojen vahvistamiseen. TUVA -koulutukseen voit hakeutua pitkin lukuvuotta jatkuvassa haussa. Kaikki hakijat haastatellaan ennen opiskelijaksi ottamisen päätöstä. Myös perustutkinto-opiskelijana  voit siirtyä TUVA -koulutukseen, jos ala ei ole sinulle soveltuva tai opiskelijana tarvitset vahvistusta opiskelutaitoihin.

Koulutus kestää enintään vuoden ja on laajuudeltaan 38 viikkoa. Voit osallistua TUVA-koulutukseen myös lyhyemmän ajanjakson omien tavoitteidesi  ja osaamistarpeidesi mukaisesti. TUVA -koulutuksessa tutustutaan koulutusvaihtoehtoihin ja työelämään, kehitetään opiskeluvalmiuksia ja vahvistetaan arjen taitoja. Peruskoulun päättötodistuksen 2-3 arvosanan korottaminen on myös mahdollinen. Tavoitteena on, että opiskelijat hakevat seuraavana vuonna yhteishaussa perustutkintokoulutukseen, jossa hakija saa kuusi lisäpistettä, jos on suorittanut TUVA -opintoja vähintään 19 viikkoa.

TUVA -koulutuksesta voit siirtyä kesken lukuvuoden perustutkinto-opiskelijaksi, mikäli sinulla on riittävät valmiudet selviytyä tutkinto-opinnoista ja koulutusalalla on tilaa.  TUVAsta voit siirtyä myös  oppisopimuskoulutukseen, jos sopiva työpaikka löytyy ja oppisopimuksen muut edellytykset täyttyvät.

OPPISOPIMUSTA EDELTÄVÄ HARJOITTELU
– TYökokeilu

Polkuna oppisopimukseen voi olla koulutussopimus tai työkokeilu. Koulutussopimus korvaa työssäoppimisen ammattiopistoissa.  Koulutussopimus on koulutuksen järjestäjän ja koulutussopimustyöpaikan välinen kirjallinen määräaikainen sopimus opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla. Koulutussopimuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa eikä saa palkkaa.

Työkokeilussa tutustut yritykseen ja yrityksen henkilökunta sinuun ilman sitoumuksia. Tutustumisen aikana molemmat osapuolet voivat arvioida, onko oppisopimuksen solmiminen sopiva ratkaisu. Kysy lisää alueesi oppisopimustoimijalta.