Kansainvälinen toiminta

Oppisopimusopiskelijan kansainvälistymisen mahdollisuudet

 

Ammatillinen koulutus tarjoaa opiskelijalle laajat mahdollisuudet kansainvälistyä; kasvattaa omaa kansainvälisyysosaamista ja sitä kautta monin eri tavoin työelämävalmiuksia, mm. kielitaitoa, ongelmanratkaisukykyä ja sosiaalisia taitoja. Kansainvälisyyskokemuksista on hyötyä sekä opiskelijalle että työnantajalle.

Kansainvälisyys opinnoissa voi tarkoittaa muun muassa opiskelijan tekemää työelämässä tapahtuvaa oppimista ulkomailla tai erilaisia kotikansainvälisyystoimintoja. Kotikansainvälisyys tarkoittaa esimerkiksi valinnaisia kieliopintoja, ulkomaalaisten vieraiden vastaanottamista tai virtuaalista kansainvälisyysjaksoa.

Perinteisin ja konkreettisin tapa hankkia kansainvälisyysosaamista on lähteä tietyn jakson ajaksi ulkomaille töihin. Oppilaitoksilla on usein käytettävissä hanketukia, joiden puitteissa opiskelijan on helppo lähteä ulkomaan jaksolle sekä rahallisen tuen, että oppilaitoksilta saatavien kansainvälisyyspalveluiden muodossa. Rahallinen tuki on usein EU:n Erasmus+ -ohjelmasta ja sillä katetaan pitkälle opiskelijan matkustamiseen ja elämiseen liittyviä kuluja. Nämä tuet ovat myös oppisopimusopiskelijoita varten.

Oppisopimusopiskelija voi mennä töihin oman työnantajansa ulkomaiseen yksikköön tai kokonaan eri työnantajalle, jos jakso sopii kotimaiselle työnantajalle ja opiskelijan HOKSiin. Ulkomaan jakso on aina osa opiskelijan opintoja. Joskus oppisopimusopiskelijan ulkomaan jakson ajaksi oppisopimus keskeytetään ja opiskelija tekee jakson koulutussopimuksella. Merkityksellistä on selvittää toteutuvatko oppisopimuksen edellytykset ulkomaanjaksolle lähdettäessä.

Opetushallitus opastaa oppisopimusopiskelijoiden kansainvälisistä jaksoista näin: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/miten-sovitaan-oppisopimusjakso-ulkomaille

Mikäli kyseessä on Erasmus+ -ohjelman rahoittama ulkomaanjakso, oppisopimuksen liitteenä tulee olla ohjelman vaatimusten mukaisesti ERASMUS+ VET Mobility Quality Commitment. https://www.oph.fi/en/media/2121 (lataa tiedosto sivulta)

 

Ulkomaan jaksojen ohjeistus

Esittelytekstejä malliksi ulkomaanjaksoista tiedottamiseen:

Materiaalit ja esitteet -sivulta löydät myös englannin- ja ruotsinkielistä materiaalia