Tutkintovaihtoehdot

Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa  perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, jotka antavat saman pätevyyden kuin ammattiopisto ja saman jatko-opintokelpoisuuden kuin lukio tai ammattiopisto.  Tavoitteena voi olla myös esimerkiksi vain yksi tutkinnon osa, jolla täydennetään aikaisempaa osaamista.

Tutkintoja on yli 160. Mikäli haluat kouluttaa henkilökuntaasi oppisopimuksella, ota yhteyttä lähimpään oppisopimustoimijaan ja kysy lisää.  Voit myös ePerusteet-sivuilla tutustua tutkintoihin ja niiden perusteisiin.

Oppisopimuskoulutuksen kesto

Oppisopimusopiskelija voi suorittaa oppisopimuksella tutkinnon osan tai vaikka koko tutkinnon. Oppisopimuskoulutuksen kesto on opiskelijakohtainen. Se voi olla kuukaudesta reiluun   pariin vuoteen. Perustutkintojen kesto on keskimäärin  1–2,5 vuotta, ammatti- sekä erikoisammattitutkinnot 1–1,5 vuotta.

Oppisopimuksella suoritettavat tutkinnot

Oppisopimuksella suoritettu ammatillinen perustutkinto sekä hyväksytysti suoritetut ammatti- ja erikoisammattitutkinnot antavat yleisen kelpoisuuden hakea ammattikorkeakouluun ja ylipisto-opintoihin.

Perustutkinto

Perustutkinnot ovat laajuudeltaan pääosin 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin. Lisäksi opiskelija saa erikoistuneempaa osaamista ja työelämän edellyttämää ammattitaitoa vähintään yhdellä työelämän osa-alueella.

Perustutkinnot sisältävät ammatillisia ja yhteisiä tutkinnon osia. Ammatilliset tutkinnon osat muodostavat noin 80 prosenttia (145 osaamispistettä) perustutkinnosta. Yhteisiä tutkinnon osia perustutkinnossa suoritetaan vähintään 35 osaamispisteen laajuisesti.

Ammattitutkinto

Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.

Ammattitutkinnot muodostuvat ainoastaan ammatillisista tutkinnon osista. Ammattitutkintojen laajuus voi olla 120, 150 tai 180 osaamispistettä. Pääosin ammattitutkinnot ovat 150 osaamispistettä.

Erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista.

Erikoisammattitutkinnot muodostuvat ainoastaan ammatillisista tutkinnon osista. Erikoisammattitutkintojen laajuus voi olla 160, 180 tai 210 osaamispistettä. Tällä hetkellä kaikki erikoisammattitutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä.

 

Tutkintojen perusteet

Ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen perusteet löytyvät ePerusteet-palvelusta. Lisäksi sivulla on ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) perusteet ja työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen (TELMA) perusteet.

Kaikki ammatilliset tutkinnot ovat laaja-alaisia ja joustavia, joten opiskelijalla on aiempaa enemmän valinnan mahdollisuuksia erikoistua tutkinnon sisällä.

Ammatillisen tutkinnon suorittaneilla on yleinen jatko-opintokelpoisuus ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin, joten he voivat halutessaan jatkaa opintojaan aina tohtoritutkintoon saakka.