Tutkintovaihtoehdot

Oppisopimuksella voit suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoja, jotka antavat saman pätevyyden kuin ammattiopisto sekä saman jatko-opintokelpoisuuden kuin lukio/ammattiopisto. Vaihtoehtoja on yli 160.

Voit halutessasi suorittaa vaikka vain yhden tutkinnon osan, jolla täydennät aikaisempaa koulutustasi. Perustutkintojen suorittaminen vie noin 2–3 vuotta, ammatti- sekä erikoisammattitutkintojen suorittaminen 1–1,5 vuotta.

Tutkinnot koostuvat määritetyistä työelämän toimintakokonaisuuksista eli tutkinnon osista, jotka sinun tulee suorittaa hyväksytysti. Kun suoritat koko tutkinnon, tutkinnon osien suoritusjärjestys on sopimuskohtainen.

Opetushallituksen ylläpitämällä Opintopolku-sivustolla voit tutustua ammatillisten tutkintojen perusteisiin.

tarjolla yli 160 vaihtoehtoa – MITEN VALITA AMMATTI TAI ALA?

Haluaisitko olla kokki, kosmetologi, liikuntaneuvoja, lähihoitaja tai datanomi? Haluatko työskennellä apteekissa, nuorten parissa tai kenties kukkakaupassa?

Jos et vielä tiedä, mitä haluaisit opiskella tai mikä ala tai ammatti sopisi sinulle, voit  silmäillä tutkintoluetteloa,  tutustua eri ammatteihin sivulla Ammattinetti , tehdä Duunikone-ammatinvalintatestin tai kokeilla AVO-ammatinvalintaohjelmaa.

Oppisopimusopiskelijoiden tarinoihin voit tutustua esimerkiksi täällä sekä Oppisopimus.fin YouTube-kanavalla.

TUTKINNOT

Perustutkinto (1-3 vuotta)

Ammatillisten perustutkintojen (PT) laajuus on 180 osaamispistettä. Perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin ammatillisissa perustutkinnoissa osoitettavasta osaamisesta. Perustutkinnot arvioidaan asteikolla 1–5.

Tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa (näyttö). Näytössä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen. Näyttö toteutetaan työpaikoilla käytännön työtilanteissa.

Oppisopimuksella suoritettu ammatillinen perustutkinto antaa yleisen kelpoisuuden hakea ammattikorkeakouluun ja ylipistoon

Ammatti-ja erikoisammattitutkinto (1-1,5 vuotta)

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa osaaminen osoitetaan näytöillä oman alan työ-ja palvelutilanteissa. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen kesto on noin 1–1,5 vuotta riippuen opiskelijan aiemmasta osaamisesta. Osaaminen arvioidaan tutkinnon osittain asteikolla hyväksytty ja tai hylätty.

Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. Ammattitutkintojen laajuus on 120, 150 tai 180 osaamispistettä.

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan oman alan vaativimpien työtehtävien hallinta ja syvällisempi ammatinhallinta. Erikoisammattitutkintojen tarkoituksena on usein pätevöittää henkilö johto- ja esimiestehtäviin. Erikoisammattitutkintojen laajuus on 160, 180 tai 210 osaamispistettä.