Työpaikkaohjaaja

Työnantaja ja koulutuksen järjestäjä sopivat opiskelijalle oppisopimuksen ajalle työpaikkaohjaajan.

Työpaikkaohjaajalla tulee olla:

  • Ammattitaitoa ja työkokemusta alasta
  • Motivaatiota ja ohjaustaitoja
  • Sitoutumista työpaikkakouluttajan tehtävään
  • Resurssi opiskelijan ohjaukseen

Työpaikkaohjaajan tehtävät:

  • Työelämässä tapahtuvan oppimisen suunnittelu yhdessä opiskelijan ja kouluttajan  kanssa
  • Opiskelijan perehdyttäminen tarpeen mukaan yritykseen, työympäristöön ja työtehtäviin
  • Opiskelijan ohjaaminen ja vuorovaikutteinen palautepohdinta opiskelijan kanssa osaamisen edistymisestä
  • Arviointi yhdessä opiskelijan sekä niiden työyhteisön jäsenten kanssa, jotka ovat osallistuneet ohjaamiseen ja kouluttamiseen työpaikalla.

Työpaikkaohjaaja voi toimia  myös yhteyshenkilönä työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen välillä.

Ohjaan.fi

Työpaikkakouluttajien avuksi on rakennettu Ohjaan.fi-sivusto, josta löydät hyödyllistä tietoa työpaikkakouluttajana menestymiseen.

ohjaan.fi sivusto : tukea arkeen työpaikkakouluttajille