Find your regional apprenticeship office

  • Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto, Työelämäpalvelut Oppisopimus
  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Oppisopimuspalvelut
  • Suomen ympäristöopisto Sykli, Oppisopimuspalvelut
  • Suupohjan koulutuskuntayhtymä, Vuoksi, Oppisopimuspalvelut