Tiedoksi: Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen hakeminen vuonna 2019, OKM/3/592/2019

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen hakeminen vuonna 2019

Ansökan om strategifinansiering för yrkesutbildningen år 2019