Vuoden mentori 2022 haastaa mentoroitavansa perehtymään asioihin myös mukavuusalueensa ulkopuolelta

Vuoden mentoriksi valittu Seppo Selmgren auttaa opiskelijoita ymmärtämään tutkinnon perusteita ja HOKSin sisältöä, tutustuu perusteellisesti opiskelijan omaan yritykseen ja haastaa tätä miettimään kriittisesti niitä caseja, joita lähtee työstämään. Hän tuo avuksi myös oman verkostonsa.