Mottoni on ”keep it simple, money talks”, sanoo kehittämisen ja johtamisen asiantuntija

Yrittäjä Juha Heltimoinen valmentaa ja mentoroi jatkuvasti 10 – 15 yritystä ja ammatillista tutkintoa suorittavaa yrittäjää omaa kokemusta ja osaamista peilaten. Mentorina hän kertoo olevansa tavoitteellinen, kuunteleva ja vaihtoehtoja antava.

Tämän ajan hengeksi kehittämisen ja johtamisen asiantuntija Juha Heltimoinen, 4T-Consulting, kokee sen, että yritykset asettavat tavoitteet ja suunnitelmat entistä lyhyemmälle ajalle. Tavoitteiden asettaminen ja suunnitelmallisuus ovat kaiken a ja o.

-Yrittäjän on tärkeä varautua riskeihin ja uskoa itseensä yrittäjänä, hän kertoo.

Hän suosittelee katsomaan eteenpäin pienissä jaksoissa ja tekemään runkosuunnitelman otsikkotasolla kolmeksi kuukaudeksi. Sen jälkeen tavoitteet asetetaan kuukausi kerrallaan ja lopuksi analysoidaan onnistuminen. Tulevan viikon prioriteetit tukevat runkosuunnitelmaa.

-Kaikessa tärkeintä on laatu, ei määrä, Juha Heltimoinen toteaa.

Oma kehittämis- ja johtamiskokemus peilinä

Juha Heltimoinen valmentaa yritysten liiketoimintaa sekä mentoroi johtamisen erikoisammattitutkintoa ja yrittäjyyden ammattitutkintoa (ent. yrittäjän ammattitutkinto) oppisopimuskoulutuksena suorittavia yrittäjiä ja arvioi heidän osaamistaan. Hänen valmennettavanaan ja mentoroitavanaan on jatkuvasti 10 – 15 yrittäjää ja yritystä. Hän toimii aktiivisesti myös Tuusulan Yrittäjät ry:n hallituksessa.

-Peilaan työssäni kehittämis- ja johtamiskokemustani, hän kertoo.

Ennen yrittäjäksi ryhtymistään Juha Heltimoinen toimi pitkään kansainvälisen toimitusketjun johtamisen parissa muun muassa toimittajasopimuksista vastaten ja johtoryhmässä työskennellen.

Mottona ”keep it simple, money talks”

Ajatus omasta yrityksestä syntyi, kun hän halusi hyödyntää kokemustaan. Yrityksensä 4T-Consultingin hän perusti lähes kymmenen vuotta sitten. Toiminta oli aluksi yritysten toimitusketjujen kehitystyötä ja kouluttamista.

-Yrityksen nimessä 4T muodostuu sanoista Tee Tulosta Tehokkaalla Toimitusketjulla.

Yrittäjyyden motivaattorina toimii oman osaamisen ja kokemuksen jakaminen.

-On palkitsevaa, kun saan yrityksen tai yrittäjän kehittymään. Mottoni on ”keep it simple, money talks”.

Keudan vuoden oppisopimusmentori 2018

Yhteistyö ammatillisten oppilaitosten kanssa on Heltimoisen mukaan ollut hyvin vaihtelevaa. Joskus hän on tavannut vastuukouluttajan vasta opiskelijan arviointitilaisuudessa. Yhteistyö Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan kanssa on toiminut kuitenkin hyvin ja vuorovaikutteisesti.

-Käyn muun muassa yrittäjyysopettajien kanssa paljon keskusteluja koko mentoroinnin ja koulutuksen keston ajan.

Keuda-yhteistyö on kestänyt kahdeksan vuotta ja käsittänyt myös kehittämisluonteista yhteistyötä ja haastattelun mentorointivideolle.

-Vuonna 2018 Keuda valitsi minut vuoden oppisopimusmentoriksi.

Mentoroinnin lähtökohtana mentoroitavan odotukset ja tavoitteet

Mentoroinnissa alkukeskustelu on Juha Heltimoisen mukaan erityisen tärkeä. Aluksi hän kysyy mentoroitavalta odotuksia ja tavoitteita.

-Mentorina olen käytännönläheinen, tavoitteellinen ja kuunteleva. Annan vaihtoehtoja ja mentoroitava tekee päätökset.

Juha Heltimoisen profiili on valtakunnallisessa Mentoripankki.fi:ssä. Hän saa Mentoripankin kautta yhteydenottoja ja kokee sen hyödylliseksi.

-Mentoreille haluaisin sanoa, että kiteyttäkää oma profiili tarkkaan. Mentoria hakevat henkilöt tutkivat profiileja ja pyrkivät löytämään itselleen sopivan henkilön sitä kautta.

Ole tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja rehellinen sekä usko itseesi

Ammatillinen koulutus antaa Heltimoisen mukaan työkalupakin käytännön työelämään. Kun sen saa, on tärkeä määritellä tavoitteet ja tarpeet, ja päivittää työkalupakkia säännöllisesti. Oma asenne on ratkaisevassa roolissa.

-Usko itseesi, ole tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja rehellinen itsellesi, Juha Heltimoinen kannustaa.

 

Teksti ja kuva: Anne Öhman
Tämä artikkeli on julkaistu 13.9.2022 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan kotisivuilla.

 

Mitä on mentorointi?

Mitä on mentorointi? Haastattelussa mentori Juha Heltimoinen pureutuu mentoroinnin ytimeen.

Video on julkaistu tammikuussa 2018 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan Youtube-tilillä. Se löytyy myös Keudan kotisivuilta.