Kun erikoistunutta koulutusta ei löydy

ITAB Pikval Oy palkkaa uusia työntekijöitä oppisopimuksen avulla

ITAB Pikval Oy:n tuotantopäällikkö Samuli Saastamoinen kertoo, että koulutustarve yrityksessä on jatkuvaa. Uusia työntekijöitä tarvitaan luontaisen vaihtuman takia ja kasvun mahdollistamiseksi.

Oppisopimuskoulutus on hyvin tuttu asia myymäläkalustevalmistaja ITAB Pikval Oy:ssä Vaajakoskella. Sitä on käytetty säännöllisesti 2000-luvun alkupuolelta lähtien etenkin uusien työntekijöiden rekrytointiin, mutta myös vanhojen työntekijöiden osaamisen kehittämiseen.

-Varsinkin puuosastomme tuotanto on niin erikoistunutta, ettei sen edellyttämää koulutusta ole tarjolla juuri missään. Tästä syystä käytämme oppisopimuskoulutusta uusien työntekijöiden osaamisen täydentämiseen, vaikka heillä yleensä onkin jo puualan perustutkinto suoritettuna. Tällä varmistamme myös tuotantomme laatua”, Saastamoinen kertoo.

Uusien työntekijöiden lisäksi oppisopimusta on käytetty tarvittaessa olemassa olevan henkilöstön kouluttamiseen. Saastamoisen mukaan tämä tarjoaa pitkäänkin talossa olleille mahdollisuuden tietojen päivittämiseen ja uuden stepin ottamiseen työssään.

Pikvalin käytössä ovat puualan perustutkinto, puusepänalan ammattitutkinto, puusepänalan erikoisammattitutkinto ja uusimpana tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto.

Hyviä kokemuksia

Saastamoisen mukaan kokemukset oppisopimuksesta ovat olleet pelkästään positiivisia. Hyvä mittari koulutuksen tuloksellisuudesta on se, että vuosien mittaan juuri kenelläkään koulutus ei ole jäänyt kesken. Samoin koulutettavat ovat saaneet lähes aina pysyvän työpaikan Pikvalilta.

-Oppisopimus sitouttaa hyvällä tavalla niin opiskelijaa kuin työnantajaakin. Samalla tavalla se tarjoaa turvaa molemmille osapuolille, hän summaa.

Sujuvaa toimintaa

Koulutuksen järjestämiseen liittyvää byrokratiaa ei Saastamoisen mukaan kannata pelätä. Se on hänen mielestään varsin olematonta.

-Kaikkien osapuolten yhteisessä aloituspalaverissa määritellään koulutuksen laajuus ja suuntautuminen. Sen jälkeen tehdään työsopimus ja koulutus on valmis lähtemään liikkeelle. Tarvittaessa Jyväskylän oppisopimuskeskuksesta on saanut neuvoja ja apua, hän toteaa.

Tietysti koulutettavan ohjaaminen vaatii nimetyltä työpaikkakouluttajilta ja muiltakin työntekijöiltä työpanosta. Samoin tietopuolisen koulutuksen järjestävään Jyväskylän aikuisopistoon pidetään säännöllisesti yhteyttä. Saastamoisen mukaan kisälli–mestari perinne elää puusepänalalla kuitenkin vahvasti ja koulutettavien ohjaaminen on luonteva osa työtä talossa pitkään olleille osaajille.

-Meillä oppisopimuskoulutettavat koetaan tärkeäksi voimavaraksi. Heidän työpanoksensahan antaa kokeneemmille työntekijöille taas mahdollisuuksia keskittyä haastavimpiin tehtäviin.

Alkuperäinen julkaisija: Jyväskylän oppisopimuskeskus JAO