Handledning, ett win-win –koncept

Mattias Forsblom fick hedersomnämnande i kategorin Årets arbetsplatshandledare 2022. Som klasslärare ser han läroavtalet som ett utmärkt sätt att skaffa sig en yrkesutbildning. Dessutom är handledningen givande även för handledaren själv.