Naantalin Aurinkoinen uskoo koulutukseen ja joustaa järjestelyissä

Naantalin Aurinkoinen kehittää henkilöstöään oppisopimuksella

Oppisopimuskoulutusta käytetään henkilöstön sitouttamiseen monipuolisesti eri toimialoilla. Yksi henkilöstönsä osaamisen kehittäjistä ja oppisopimusmahdollisuuksien hyödyntäjistä on Naantalin Aurinkoinen.

Turun seudulla Naantalin Aurinkoinen on tuttu kahvilabrändi. Aurinkoisen ketjuun kuuluu yhteensä 13 kahvilaa Turussa, Naantalissa, Raisiossa ja Kaarinassa. Lisäksi yrityksellä on neljä tuotantopistettä, joissa syntyvät makeat ja suolaiset herkut sekä deli-tuotteet. Yrittäjä Petri Kolehmainen näkee kouluttautumisen yhtenä mahdollisuutena henkilökunnan sitouttamiseen.

motivaatiota lisäkoulutuksella

– Olemme tehneet hyvinvointikartoitusta työntekijöiden keskuudessa ja koulutus nousi yhdeksi merkittävimmistä tekijöistä. Vaikka työ opettaa tekijäänsä, on lisäkoulutus aina voimavara, Kolehmainen kertoo.

Tällä hetkellä Naantalin Aurinkoisessa kaksi henkilöä suorittaa kondiittorin ammattitutkintoa. Opiskeluaikana joustetaan työaikajärjestelyissä. Yritys ei maksa palkkaa oppisopimuksen koulutusajalta, mutta kaikille valmistuville maksetaan stipendi kompensoimaan menetettyä palkkaa.

kouluttaminen sitouttaa.
motivaation tulee kuitenkin tulla ihmisestä itsestään.

Yrityksessä on aloitettu muun muassa asiakaspalvelu- ja tuotekehityskoulutus sekä esimiesten kursseja. Esimiestyössä yritys panostaa tunnejohtajuuteen.

– Esimiestyön avain on se, että tulee toimeen alaisten kanssa ja toisinpäin: toisaalta keskustellaan mitä tehdään ja sitten tehdään mitä on keskusteltu. Asenne ratkaisee. Yksi tärkeä elementti kahvilatyöskentelyssä on se, ettei pelkää kohdata ihmistä. Sama pätee esimiestyöskentelyyn. Uskaltaako olla avoin alaisilleen ja uskaltaako kohdata heitä ihmisinä, Kolehmainen summaa.

Yrityksessä mietitään myös, miten uudet työntekijät perehdytetään tai miten hiljaista tietoa muutetaan käytettäväksi käytännön tasolla. Kyvyt, persoona ja oikeat tavat tehdä pitäisi nivoa yhteen.

– Liikkeelle lähdetään siitä, että tekijät tietävät parhaiten. Tämä toimii sateenvarjona, joka pätee myös tuotantoon. Pitää olla halu tehdä tasaisen hyvää laatua. Jokainen tuote on tärkeä, yksikin epäonnistuminen voi johtaa huonoon asiakaskokemukseen.

Viihdealalla – asiakas keskiössä

Kahvilakulttuurin arvostus on nousussa. Alalle tunnusomaista onkin tällä hetkellä uusien kahviloiden syntyminen. Kolehmainen pitää kahvilaa ensisijaisesti viihtymisen paikkana.

–  Toimimme viihdealalla. Kahvilat tarjoavat vapaa-ajalle seurustelumahdollisuutta ja siinä mielessä kilpaillaan ihmisten vapaa-ajasta. Tuotteen, palvelun ja kahvilamiljöön pitää olla kunnossa, mutta viihdealalta tiedämme, että kaikkea tätä täytyy koko ajan kehittää. Samalla motivoinnin merkitys kasvaa, pohtii Kolehmainen.

Kaikella koulutuksella on merkityksensä myös yrityksen menestymiselle. On parempi, että työntekijät hankkivat koulutusta senkin uhalla, että lähtevät pois.

– Esimerkiksi esimiestasolla on hyvä, jos pystyy ymmärtämään kokonaisuuksia. Meillä hävikin minimoiminen on tärkeä, samoin pyrkimys oikeaan määrään tuotteita oikeassa paikassa oikein tarjoiltuna.

Alkuperäinen julkaisija: Turun oppisopimustoimisto TOST