Opso ry:n Yrittäjyysjaoksen mentoreiden aamukahveilla pääteemana mentorin kokemukset – ”Mentori on vain mentoroitavaa varten”

Suomen Oppisopimusosaajat ry:n Yrittäjyysjaoksen aamukahveilla yrittäjä ja mentori Juha Heltimoinen nosti molemminpuolisen luottamuksen mentoroinnin keskiöön. Yrittäjän oppisopimuskoulutuksen palvelupolun lähtökohtana ovat Yrittäjyysjaoksen puheenjohtaja Heli Skantzin mukaan yrittäjän  osaamisen kehittämisen tarpeet. Mentorin tärkeät tietopankit – Oppisopimus.fi ja Mentoripankki.fi – päivittyvät syksyllä.

Suomen Oppisopimusosaajat ry:n Yrittäjyysjaos järjesti virtuaaliaamukahvit mentoreille 14.10.2022.

Suomen Yrittäjät ry:n koulutusasioiden asiantuntija Marja Vartiainen kiitti mentoreita ja koulutuksen järjestäjiä tärkeästä työstä. Seuraavien eduskuntavaalien vaaliohjelman valmistelussa yrittäjien oman osaamisen kehittäminen on yksi vaikuttamisen tavoitteista. Ammatillinen koulutus
kokonaisuutena ja erityisesti oppisopimuskoulutus on siinä merkittävässä roolissa. Myös yritysten omistajanvaihdokset nousevat vaaliohjelmassa keskeiseksi teemaksi, sillä yrittäjistä on tulevaisuudessa pulaa.

– Mentoritoiminta ja aiheesta keskustelu on olennaista yrittäjän oppisopimuksen kehittämisessä ja asioiden eteenpäin viemisessä, hän toteaa.

Mentoroinnissa luottamus ”a ja o” – odotuksista tärkeä keskustella ennen mentorointiin ryhtymistä

Yrittäjä, mentori Juha Heltimoinen (4T-Consulting) toi puheenvuorossaan esille omaan mentoritoimintaansa pohjautuvia kokemuksia ja vinkkejä. Heltimoinen mentoroi johtamisen erikoisammattitutkintoa ja yrittäjyyden ammattitutkintoa (ent. yrittäjän ammattitutkinto) oppisopimuskoulutuksena suorittavia yrittäjiä ja arvioi heidän osaamistaan. Heltimoisen mukaan luottamus on tärkein asia mentorin ja mentoroitavan yrittäjäopiskelijan
keskustelussa. Mentorin on tärkeää kuunnella, kysellä, kannustaa ja motivoida. Toisaalta mentoroitavan on tärkeä olla avoin ja rehellinen päästäkseen kehittämään asioita. Keskeistä on, että mentori antaa vaihtoehtoja ja mentoroitava tekee päätökset.

– Ennen mentorointiin ryhtymistä on mentorin ja mentoria itselleen etsivän yrittäjäopiskelijan hyvä tavata, keskustella odotuksista ja varmistaa keskinäinen yhteistyö, hän mainitsee.

Mentorointiin Heltimoinen suositteli erilaisia työkaluja käyttöön muun muassa yritystoiminnan analysointimenetelmä SWOT.

Keskustelussa esille nousi esille myös se, että mentorin toimialalla ei ole merkitystä suhteessa yrittäjäopiskelijan yrityksen toimialaan. Keskeistä on molempien  osapuolten sitoutuminen prosessiin. Punaisena lankana on mentorointi ja siinä kehittyminen uusine ajatuksineen.

Yrittäjien palvelupolun lähtökohtana yrittäjän osaamisen kehittämisen tarpeet

Yrittäjyysjaoksen puheenjohtaja Heli Skantz (Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Poke) esitteli yrittäjän oppisopimuskoulutuksen palvelupolun. Palvelupolun lähtökohtana ovat yrittäjän osaamisen kehittämisen tarpeet. Palvelupolku toimii keskustelun pohjana yrittäjäopiskelijalle, mentorille sekä oppisopimustoimijalle ja vastuuopettajalle.

– Mentori antaa yrittäjäopiskelijalle tukea palvelupolun alusta alkaen ja matkan varrella.

Keskustelussa nousi esille arviointi. Oppisopimustoimija koordinoi arviointia, mutta mentorin tehtävänä on osaltaan varmistaa arvioinnin huolellisuutta.

Mentorin tärkeät tietopankit – Oppisopimus.fi ja Mentoripankki.fi – uudistuvat syksyllä

Suomen Oppisopimusosaajat ry:n Yrittäjyysjaoksen jäsenet Anne-Marie Kuula (Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia) ja Kaisa Akbay (Tampereen seudun ammattiopisto Tredu) esittelivät Mentoripankkia ja Oppisopimussivustoja. Sivustot sisältävät niin asiatietoa kuin työkaluja. Sivustoja päivitetään asiasisältöjen osalta syksyn 2022 aikana. Päivitystyö jatkuu Mentoripankin teknisen toimivuuden osalta alkuvuonna 2023.

Oppisopimus.fi -sivut sisältävät kattavaa tietoa ja ajankohtaisia asioita oppisopimuskoulutuksesta. Sivuilta löytyvät tietosisällöt opiskelijalle, työnantajalle ja yrittäjälle. Myös mentoreille kohdistettua sisältöä löytyy yrittäjälle-osiosta, jota nyt täydennetään muun muassa mentorointiin liittyvän tietopaketin osalta.

Mentoripankki.fi -sivuilta löytyvät mentoreiden profiilit sekä oppisopimustoimijoiden yhteyshenkilöt. Parannuksen kohteena ovat erityisesti hakutoiminnot ja alueelliset tiedot. Yrittäjäopiskelijat etsivät mentoria itselleen Mentoripankista, joten profiilin kuvaukseen kannattaa kiinnittää huomiota.

Ohjaan.fi -sivusto tarjoaa tukea ja työvälineitä työelämässä oppimisen ohjaamiseen. Sivustojen sisältö painottuu työsuhteisten oppisopimusopiskelijoiden ohjaukseen, mutta on maksutta myös mentoreiden käytössä.

Aamukahveja säännöllisesti mentoreille ja oppisopimustoimijoille

Suomen oppisopimusosaajat ry:n Yrittäjyysjaos järjestää säännöllisesti aamukahveja ajankohtaisista aiheista niin mentoreille kuin oppisopimustoimijoille.

– Mentorit ovat toisilleen hyvä vertaisverkosto eri aloita ja eri puolilta Suomea, Yrittäjyysjaoksen puheenjohtaja Heli Skantz toteaa.

Seuraavista aamukahveista keväällä 2023 tiedotetaan myöhemmin erikseen Oppisopimus.fi- ja Mentoripankki.fi -sivustojen Ajankohtaista -palstalla.

Lue lisää
Juha Heltimoisen esitysaineisto 14.10. sekä haastattelu Keuda.fi 13.9.
Yrittäjän palvelupolku Oppisopimus.fi (pdf)
Oppisopimusmentorit-facebook
Mentoreiden aamukahvien 12.5.2022 Uutinen

Teksti Anne Öhman