Opso ry:n Yrittäjyysjaoksen mentoreiden aamukahveilla teemana yrittäjyyden ammattitutkinto – ”Mentorointia kannattaa hyödyntää alusta alkaen”

Suomen Oppisopimusosaajat ry:n Yrittäjyysjaoksen mentoreiden aamukahvit juotiin 12.5. Aamukahvien teemana olivat yrittäjyyden ammattitutkinto ja yrittäjän oppisopimuskoulutus. Kysymyksiä heräsi muun muassa yrittäjän työhyvinvoinnista. Asiantuntijana oli opettaja Hanna Svensberg Stadin AO:sta.

Yrittäjyysjaoksen puheenjohtaja Heli Skantz taustoitti aluksi tutkinnon uudistamisen näkökulmia. Yrittäjyyden ammattitutkinto on korvannut 1.1.2022 alkaen yrittäjän ammattitutkinnon.

  • Muutoksen taustalla ovat tutkinnon rakenteen selkeyttäminen, pakollisten tutkinnon osien laajuudet sekä valinnaisten tutkinnon osien laajuus ja suurempi määrä. Uutta tutkinnossa on muun muassa yritysneuvonnan osaamisala.

Toimintaympäristön muutokset tuovat haasteita yrittäjyydelle ja sen uudistumiselle. Koska osaamisen vaatimukset muuttuvat, yrittäjän tai yrittäjäksi ryhtyvän kannattaa tarkastella laajemmin omaa osaamista. Tässä mentori on tukena. Yhteisenä tarkastelun kohteena on opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

  • Opiskelijan kannattaa hyödyntää mentoria koulutuksen alusta alkaen. Mentoreille itselleen hyvän tukiverkoston tuo valtakunnallinen Mentoripankki, Heli Skantz toteaa.

Työhyvinvoinnin teema sisältyy tutkinnon kaikkiin osaamisaloihin

Opettaja Hanna Svensberg Stadin AO:sta esitteli yrittäjyyden ammattitutkintoa. Tutkinnon perusteissa kestävä kehitys ja digitalisaatio ovat vahvasti esillä, sillä niihin liittyvät osaamistarpeet ovat kasvaneet. Liiketoimintasuunnitelma kulkee matkassa opintojen ajan. Tärkeitä teemoja ovat myös yrittäjän viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, talouden hallinta, oman osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvointi.

  • Tutkinnon perusteet ovat uudet ja raikkaat ja sisältävät monipuolisesti valinnan varaa osaamisen kehittämiseen. Erityisen tyytyväinen olen omia vahvuuksia ja edellytyksiä käsittelevään näkökulmaan. Työhyvinvoinnin teema sisältyy tutkinnon kaikkiin osaamisaloihin.

Hanna Svensbergin mukaan tutkinnon voi suorittaa osaamisaloittain omien tarpeiden mukaan. Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala sopii yrittäjälle, jolla on olemassa oleva yritys. Aloittavalle yrittäjälle sopii yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala. Jos yritystoimintaa ei vielä ole, voi opintoja suorittaa työelämässä. Yrittäjän oppisopimuskoulutuksen kriteerinä on muun muassa y-tunnus.

  • Mentoreille itselleen suosittelen erityisesti yritysneuvonnan osaamisalaa, Svensberg kannustaa.

Yrittäjyyden ammattitutkinto tuli voimaan 1.1.2022

Yrittäjyyden ammattitutkinto (150 osaamispistettä) on uusi tutkinto, joka tuli voimaan 1.1.2022. Tutkinto muodostuu kaikille pakollisesta tutkinnon osasta, osaamisalakohtaisesta pakollisesta tutkinnon osasta ja valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinnossa on kolme osaamisalaa: yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen, yritystoiminnan kehittäminen sekä yritysneuvonta. Halutessa voi suorittaa vain yhden tutkinnon osan.

Yrittäjyyden ammattitutkinto on korvannut yrittäjän ammattitutkinnon.

Yrkesexamen i företagande från och med 1.1.2022

Yrkesexamen i företagande (150 kompetenspoäng) är en ny examen som trädde i kraft 1.1.2022. Den här examen består av en för alla obligatorisk examensdel, en för kompetensområdet obligatorisk examensdel och en för alla valbar examensdel. Examen omfattar tre kompetensområden och ett av dem väljs:

  • planering och inledande av företagsverksamhet
  • utveckling av företagsverksamhet
  • företagsrådgivning

Man kan även avlägga enstaka examensdelar i stället för en hel examen.

Yrkesexamen i företagande har ersatt den tidigare Yrkesexamen för företagare.

Seuraavat mentoreiden aamukahvit 14.10.2022

Seuraavat mentoreiden aamukahvit juodaan lokakuussa, 14.10. klo 8 – 9.30. Tällöin teemana ovat Opso ry:n yrittäjyysjaoksen toimesta valmistellut valtakunnalliset kaksi mallia: yrittäjän oppisopimuksen palvelukuvaus ja palvelupolku sekä koulutuksen järjestäjän ja mentorin välinen sopimus.

Följande frukostkaffe för mentorerna 14.10.2022

Följande frukostkaffe för mentorerna serveras 14.10.2022 kl. 8-9.30. Företagarsektionen inom föreningen Läroavtalssakkunniga i Finland presenterar två riksomfattande modeller som den tagit initiativ till att utveckla. Den ena är en beskrivning av servicen och stigen som gäller för en företagarstuderande på läroavtal. Den andra modellen är ett handledningsavtal mellan utbildningsanordnaren och mentorn.

 

Lue lisää yrittäjyyden ammattitutkinnosta ja yrittäjän oppisopimuskoulutuksesta

ePerusteet (opintopolku.fi)

Mentoripankki

Digitaalisuutta ja vastuullisuutta yritystoimintaan – uusi yrittäjyyden ammattitutkinto on julkaistu (Opetushallitus)

Opso ry:n Yrittäjyysjaoksen aamukahveilla vilkasta keskustelua – ”Yrittäjyyden ammattitutkinto tuo uusia mahdollisuuksia”

 

Tutustu teemaan liittyviin yrittäjätarinoihin

Mentori tukee yrittäjäopiskelijaa osaamisen kehittymisessä oppisopimuskoulutuksen ajan

Sisustusalan yrittäjällä on unelmatyö – Monipuolinen osaaminen on etu

Media-alan yrittäjä on tyytyväinen – ”Opinnot laittoivat ajattelemaan yrityksen liiketoimintaa isommin” 

Teksti: Anne Öhman, anne.ohman (at) keuda.fi

Kuva: Suomen Oppisopimusosaajat ry