OKM:n työelämässä oppimisen usein kysyttyä palstalla tietoa hyvinvointialueille siirtymisestä sekä oppisopimusten että koulutussopimusten kannalta

OKM:n sivuilta löytyy nyt tietoa siitä, miten hyvinvointialueiden aloitus 1.1.2023 vaikuttaa oppisopimuksiin, koulutussopimuksiin ja työelämäpalautteisiin. Alla on lainaus oppisopimuksiin liittyvistä huomioitavista asioista. Pääset sivulle myös tästä, kysymyksen vastaus löytyy aivan sivun lopusta.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) 18 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään. Tätä säännöstä sovelletaan oppisopimuskoulutukseen, koska kyse on työ- tai virkasuhteesta.

Oppisopimuskoulutuksen osalta on huomioitava ja tehtävä muutokset oppisopimukseen mm.:

  • Muutettava sopimuksiin työnantajan nimi, y-tunnus, yhteystiedot sekä mahdollisesti muuttuvat yhteyshenkilöä ja työpaikkaohjaajaa koskevat tiedot. Oppisopimuksen liitteenä olevaan HOKSiin muutetaan tarvittaessa vastuullista työpaikkaohjaajaa koskevat tiedot. Muutokset toteutetaan myös eHOKSiin.
  • Ennen 1.1.2023 päättyvää oppisopimusta ei pureta ja se ei näy purkautumistilastossa.
  • Koulutuksen järjestäjä on syytä varmistaa, että oppisopimuksen edellytykset täyttyvät hyvinvointialueella ja hyvinvointiyhtymässä 1.1.2023 jälkeenkin.
  • Koulutuksen järjestäjän on huomioitava opintohallintojärjestelmän yhteentoimivuus ja vaikutukset mahdolliseen työnantajarekisteriin sekä koulutuksen järjestäjän arkiston muodostumissäännön velvoitteet.
  • Opiskelijaa ja työnantajan edustajia tiedotetaan muutoksen toteuttamisesta.
  • Koulutuksen järjestäjä huolehtii omassa organisaatiossa riittävästä tiedottamisesta esim. oppisopimustoimijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö, opintohallintojärjestelmän pääkäyttäjät ym.
  • Alkavaan oppisopimukseen (sopimuksen lisätietoihin) voidaan merkitä tieto tulevasta työnantajamuutoksesta lisätietoja kohtaan: 1.1.2023 alkaen työnantajan nimi ja y-tunnus muuttuu xx työnantajasta xx työnantajaksi ja y-tunnus xx:stä xx:ään.