Kutsu Suomen Oppisopimusosaajat ry:n vuosikokoukseen 23.3.3023

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun eli 10.3.2023 klo 13 mennessä hallituksen puheenjohtajalle virpi.spangar@osao.fi tai sihteerille  nella.niemela@akatemia.fi

Vuosikokouksen asiakirjat päivittyvät tälle sivulle noin viikkoa ennen vuosikokousta.

VUOSIKOKOUS 2023

Aika: 23.3.2023 klo 17.30
Paikka: Scandic Helsinki Aviacongress, Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa
Valtakirjat: Yhteisöjäsenten valtakirjojen ja henkilöjäsenyyden tarkastus alkaa klo 17.00.

Esityslista:

1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6) Päätetään vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joista yhdistyksen hallinto ja toiminnantarkastajien antama lausunto on ehkä antanut aihetta
7) Vahvistetaan vuodelle 2023 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
8) Päätetään hallituksen jäsenten määrä
9) Päätetään puheenjohtajan ja jäsenten toimikauden pituus
10) Valitaan hallituksen puheenjohtaja
11) Valitaan hallituksen muut jäsenet
12) Valitaan yksi (1) tai kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.
13) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Suomen Oppisopimusosaajat ry, hallituksen puolesta
Virpi Spangar, hallituksen puheenjohtaja

Lataa tästä itsellesi vuosikokousmateriaalit etukäteen: