Yrittäjän oppisopimuskoulutus 20 vuotta – Lue kesäiset terveiset!

Kesäisiä terveisiä yrittäjän oppisopimuskoulutuksen 20. juhlavuoden merkeissä

Takanamme on poikkeuksellinen kevät. Oppisopimusten kannalta on tehty paljon onnistunutta työtä opiskelujen jatkumiseksi poikkeustilanteesta huolimatta.

Iloa ja ylpeyttä tuottaa myös se, että Suomessa on toteutettu oppisopimuskoulutusta yrittäjälle jo 20 vuotta. Kotimainen yrittäjän oppisopimuskoulutus on uniikki koko maailmassa ja herättää kiinnostusta.

Esitys yrittäjän oppisopimuskoulutuksesta tehtiin Suomen Yrittäjät ry:n aloitteesta. Pontimena aloitteeseen oli huoli yrittäjien ja nuoremman yrittäjäsukupolven yrittäjäosaamisesta sekä mikro- ja pienten yritysten yrittäjistä, jotka tarvitsivat sekä liiketoimintaosaamista että oman toimialansa ammattitaitoa. Tarve on edelleen ajankohtainen.

Kaksikymmentä vuotta sitten yhteistyössä opetusviranomaisten kanssa päädyttiin siihen, että ammatillisen koulutuksen toteutusmalleista oppisopimuskoulutus on parhaiten soveltuva yrittäjälle. Oppisopimuskoulutusta oli perinteisesti toteutettu asiakkaalle räätälöitynä kokonaisuutena, joka palveli yrityksen kehittymistä.

Vuoden 2018 alussa voimaan tulleen ammatillisen koulutuksen lainsäädännön reformissa yrittäjän oppisopimuskoulutus piti pintansa. Yrittäjän osaamisen ajantasaisuus luo pohjaa kannattavalle liiketoiminnalle ja voi kannustaa sekä luoda uskallusta työvoiman rekrytointiin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Oppisopimuskoulutus soveltuu juuri aloittaneelle tai jo paljon kokemusta keränneelle yrittäjälle. Koulutus tuo varmuutta yrittäjyyteen. Pitkäkestoinen koulutusprosessi parhaimmillaan tukee yrittäjän ammatillista verkostoitumista sekä auttaa löytämään hyödyllisiä yhteistyöverkostoja.

Yrittäjän oppisopimuskoulutus perustuu yrittäjän ja ammatillisen koulutuksenjärjestäjän väliseen sopimukseen oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä. Yrittäjää tukee myös työpaikkaohjaaja (mentori), joka on joko yrittäjän  yrityksen työntekijä, toisesta työpaikassa työskentelevä tai muutoin työpaikkaohjaajaksi ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan soveltuva, pätevä henkilö.

Yrittäjän oppisopimuskoulutuksen lähtökohta on yrittäjän osaamistarve, työn sisällöt ja työtehtävät. Tutkintojen ja tutkinnon osien sisällöt tuodaan työpaikan oppimisympäristöön, jolloin ne auttavat yrittäjää näkemään kauemmaksi muutosten ja haasteiden keskellä. Yrittäjän opiskelua tukevat koulutuspäivät. Muiden yrittäjäopiskelijoiden kanssa käydyt keskustelut saavat vuodesta toiseen kiitosta. Yhdessä muiden kanssa oppiminen auttaa yrittäjää myös usein näkemään pidemmälle oman yritystoiminnan edistämisen tulevaisuuteen. 

Lämpimät onnen toivotukset 20-vuotiaalle yrittäjän oppisopimuskoulutukselle!

Juhlavuoden kunniaksi tähän aiheeseen palataan syksyn erilaisissa tapahtumissa. Hyvää ja rentouttavaa kesää kaikille!

Yhdistyksen ja sen hallituksen puolesta,

Virpi Spangar
Suomen Oppisopimusosaajat ry:n puheenjohtaja