Yrittäjä kannustaa toista yrittäjää oppisopimukseen

Suomen Oppisopimusosaajat ry:n hallituksen jäsen Heli Skantz teki YAMK- opinnäytetyön Yrittäjä Ykköspaikalle – asiakaskokemus oppisopimuskoulutuksessa. Tutkimus tehtiin Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky:n (POKE) toimeksiannosta syksyllä 2020.

Tutkimuksen mukaan yrittäjä hakeutuu usein oppisopimuskoulutukseen yrittäjyysverkostojensa innoittamana. Monelle oppisopimuksen mahdollisuudet tulevat tutuksi myös vasta opiskeluvaiheessa, sillä tutkimuksen mukaan laajempi tieto oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudesta ja sisällöistä saadaan usein koulutuksen alkuvaiheessa ja sopimus solmitaan silloin.

Lue lisää: Skantz Heli, tiedote opinnäytetyö 2021

Lisätiedot:

Heli Skantz, Matkailu- ja ravitsemisala, Restonomi, ylempi AMK, Jyväskylän ammattikorkea-
koulu. heli.skantz@poke.fi

Skantz, H. 2021. Yrittäjä ykköspaikalle- asiakaskokemus oppisopimuskoulutuksessa. YAMK

opinnäytetyö. Matkailu- ja ravitsemisala, matkailu- ja palveluliiketoiminnan tutkinto-oh-
jelma. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Opinnäytetyö on tallennettu Theseus-tietokantaan osoitteessa https://publicati-
ons.theseus.fi/

Opinnäytetyön ohjaajat:
Tunkkari-Eskelinen, Minna