Vuoden 2018 oppisopimuspalkinnot jaettu

Kuvat: Markku Pajunen

Vuoden 2018 oppisopimuspalkitut

Vuosittain yli 50 000 oppisopimusopiskelijaa

Joka viides ammatillisen tutkinnon suorittanut on oppisopimusopiskelija

Syyskuussa julkaistujen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2017 oppisopimuskoulutukseen osallistui 52 700 opiskelijaa. Opiskelijoiden kokonaismäärä kasvoi neljä prosenttia vuodesta 2016.

Ammatillisen tutkinnon suoritti viime vuonna 76 800 opiskelijaa ja oppisopimusopiskelijoiden osuus valmistuneista oli 18 prosenttia.

Kaikista oppisopimusopiskelijoista 1 400 opiskeli opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa, 17 900 näyttötutkintoon valmistavassa ammatillisessa peruskoulutuksessa ja 33 400 ammatillisessa lisäkoulutuksessa. Uusia aloittaneita opiskelijoita joukosta oli 23 000.*

Suosionsa tasaisena pitänyttä oppisopimuskoulusta juhlistetaan valtakunnallisella Oppisopimusviikolla 5.11.11.2018. Viikon ajan koulutuksen järjestäjät ympäri Suomen järjestävät tapahtumia ja tiedottavat työn ja opiskelun yhdistävän koulutusmuodon mahdollisuuksista.

Oppisopimusviikon suojelijana toimii opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ja yhteistyökumppaneina muun muassa Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen yrittäjät, Suomen oppisopimusosaajat ry, Oppisopimuskummit ja Ohjaamot.

Viikon teemana on tulevaisuuden työ, taidot ja talentit ja se järjestetään samaan aikaan Euroopan Unionin European Vocational Skills Weekin kanssa.

Vuoden 2018 oppisopimuspalkinnot jaettu

Suomen oppisopimusosaajat ry on valinnut vuoden 2018 oppisopimuspalkittavat koulutuksenjärjestäjien lähettämistä ehdotuksista. Palkittavat saivat tunnustuksensa Opso ry:n syysseminaarissa Helsingissä 29.10.2018.

Vuoden oppisopimusopiskelijan tittelin jakaa kaksi klaukkalalaista rakennusalalla toimivaa nuorta Elia Kinnunen, 18 ja Leevi Unkuri, 18, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudasta.

Elia Kinnunen
Leevi Unkuri

Vuoden oppisopimustyönantaja on Stadin ammattiopiston kanssa yhteistyötä tekevä ravintola Töölön Sävel, missä henkilöstöpulaan on haettu ratkaisua kouluttamalla osaajia oppisopimuksella.

Töölön Sävel – Ravintolan omistaja Arberesh Zerza

Yrittäjäoppisopimusopiskelijana on palkittu Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston kautta opiskellut Anu Bindar Kotkasta. Hän suoritti autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinnon perheyrityksessään Reijon Diesel Oy:ssä.

Anu Bindar

Vuoden 2018 työpaikkaohjaaja on koti- ja laitoshoidon tulosaluejohtaja Leif Holmlund Vaasasta. Holmlund on ohjannut 16 työpaikkakoulutettavaa ja tukee omia alaisiaan, kun he ohjaavat työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittymistä oppisopimuksella suoritettavissa tutkinnoissa.

Leif Holmlund

Työelämäläheinen koulutus

Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnonosan. Tutkinnosta noin 80 prosenttia suoritetaan työpaikalla ja 20 prosenttia lähiopintoina oppilaitoksessa, etänä tai verkossa.

Opiskelijoille oppisopimus on tapa hankkia ammatti, suorittaa aloitetut ammattiopinnot loppuun työsuhteessa tai saada lisäkoulutusta omalla työpaikalla tai omassa yrityksessä. Yritykselle oppisopimus on mahdollisuus kouluttaa uutta henkilökuntaa omiin tarpeisiin, lisäkouluttaa nykyistä henkilöstöä ja saada omalle yritykselle räätälöity koulutuskokonaisuus.

Työnantaja nimeää oppisopimusopiskelijalle työpaikkaohjaajan ja yrittäjäopiskelijat saavat opiskelunsa tueksi mentori-yrittäjän.

* Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammatillinen koulutus [verkkojulkaisu].ISSN=1799-196X. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.10.2018]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aop/2017/aop_2017_2018-09-27_tie_001_fi.html

 

Oppisopimusviikon organisoi Parasta palvelua -kehittämisohjelma ja Suomen oppisopimusosaajat ry. 

Lisätietoa sivulta https://oppisopimus.fi/oppisopimusviikko/

Valokuvat palkituista: Kuvien yhteydessä mainittava valokuvaaja Markku Pajunen
http://bit.ly/opsopalkitut

Yhteyshenkilö:

Jenni Stén, projektikoordinaattori
Parasta palvelua -koordinaatiohanke, Keski-Uudenmaankoulutuskuntayhtymä Keuda
p. 040 174 4490
jenni.sten@keuda.fi