Suomen Oppisopimusosaajat ry:n hallituksen lausunto sivistysvaliokunnalle

Suomen Oppisopimusosaajat ry:n hallituksen lausunto sivistysvaliokunnalle

HE 173/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Suomen Oppisopimusosaajat ry:n hallitus kiittää sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta esittää näkemyksemme hallituksen esitykseen oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Katso tiedote:

Suomen Oppisopimusosaajat ry lausunto oppivelvollisuuden laajentamiseen sivistysvalikokunta 10.11.2020