Työelämäkuntien tilannekuvat

OPH on julkaissut työelämätoimikuntien tilannekuvat. Niissä nousee esiin kehittämiskohteina mm.:

  • oppilaitosten ja työelämän yhteistyön lisääminen
  • työpaikkaohjaajien ja arvioijien perehdytys ja koulutus
  • oppilaitoksissa järjestettävien näyttöjen määrää perustutkinnoissa tulee vähentää ja työelämän arvioijien mukana olo arvioinnissa tulee varmistaa
  • osaamisperusteisuus ei näyttäsi toteutuvan vielä kaikilta osin ammatillisessa koulutuksessa
  • puutteita osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa
  • Amis-palautteen parempi hyödyntäminen ja yhteinen läpikäynti työelämän kanssa
  • tieto näyttöympäristöstä puuttuu

Kooste:
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kooste-tyoelamatoimikuntien-tilannekuvista-vuosina-2018-2019.pdf

Toimikuntien tilannekuvat löytyvät sivuilta kohdasta tietoa työelämätoimikunnista koulutusluokittain:

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/ammatillinen-koulutus/tyoelamatoimikunnat