Tule mukaan kehittämään oppisopimuskoulutusta, kommentit 11.1 mennessä

Hyvää alkanutta vuotta kaikille yhdistyksen jäsenille!

 

Opetusministeri on asettanut oppisopimuskoulutuksen kehittämistä koskevan työryhmän, jonka tehtävänä on laatia kehittämisehdotukset, joilla oppisopimuskoulutus vastaa paremmin erilaisten opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin ja jotka lisäävät oppisopimuskoulutuksen käyttöä ja työllisyyttä. Kehittämisehdotuksissa tulee huomioida myös oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudet oppivelvollisuuden laajentamisessa.

 

Työryhmään on nimetty myös yhdistyksemme  ja edustajana toimii puheenjohtaja Virpi Spangar.

 

Yhdistyksen hallitus koostaa näkemyksiä keskeisistä huomioitavista asioista/ kehittämisehdotuksista työryhmän aloituskokousta varten.  Jäsenistöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään yhdistyksen hallitukselle 11.1. mennessä työryhmän toimeksiantoon kuuluvista asioista keskeisiä asiaa/kehittämisehdotuksia seuraavissa teemoissa:

 

  1. Miten oppisopimuskoulutuksesta tulisi kehittää nykyistä paremmin nuorten, osatyökykyisten, maahanmuuttajien ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien kouluttautumisen ja työllistymisen väylänä.
  2. Miten oppisopimuskoulutus vastaisi nykyistä paremmin yritysten ja muiden työnantajien tarpeisiin sekä miten koulutuksen aikaista tukea työnantajille ja työpaikoille tulisi kehittää.
  3. Lisäksi tehtävänä on arvioida oppisopimuskoulutuksen aikainen korvausjärjestelmä ja tehdä tarvittavia uudistamista koskevia kehittämisehdotuksia.
  4. Ehdotuksia, joilla edistetään oppilaitoksen oppimisympäristöstä tai koulutussopimukseen perustuvasta osaamisen hankkimisesta siirtymistä oppisopimuskoulutukseen.
  5. Ehdotuksia, joilla voidaan tarkoituksenmukaisella tavalla vahvistaa oppisopimuskoulutusta myös korkeakoulutukseen siirtymisen väylänä.

 

Valmistelussa on tarkasteltava ammatillisen koulutuksen työpaikalla järjestettävän koulutuksen kokonaisuutta, huomioiden sekä koulutussopimukseen perustuva osaamisen hankkiminen että oppisopimuskoulutus ja näiden vaikutukset työllisyyteen. Lisäksi on huomioitava oppisopimuskoulutuksen sekä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman suunnittelu- ja toteutusprosessin vaatima osaaminen, laatu ja sidosryhmäyhteistyö, jotta opiskelijan yksilölliset tarpeet esimerkiksi osaamisen hankkimisen sisällön ja osaamisen hankkimisen aikaisen tuen ja ohjauksen osalta toteutuvat.

Kehittämisehdotuksilla edistetään myös osaamisen hankkimista ja uusien työntekijöiden rekrytoimista oppisopimuskoulutusta hyödyntäen.

 

Huomionne voitte lähettää osoitteeseen virpi.spangar@osao.fi

 

Ystävällisin terveisin,

Virpi Spangar

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja