Tietoa yhteisöjäsenille jäsenmaksuista

Tiedote Suomen Oppisopimusosaajat ry:n yhteisöjäsenille yhdistyksen jäsenmaksujen määräytymisestä ja laskutuksesta vuonna 2019

Suomen Oppisopimusosaajat ry on vuosikokouksessaan 27.3.2019 vahvistanut jäsenmaksut vuodelle 2019. Jäsenmaksun maksamisesta lähetetään lasku koulutuksenjärjestäjän yhteyshenkilölle.

Maksut määräytyvät yhdistyksen sääntöjen 3 § 4 momentin mukaisella tavalla, eli varsinaisten yhteisöjäsenten jäsenmaksut määräytyvät koulutuksenjärjestäjän järjestämisluvan mukaisten opiskelijavuosimäärien mukaan seuraavasti:

  1. koulutuksen järjestäjän opiskelijavuosimäärä alle 1000, jolloin vuosimaksu on 1/3 vuosikokouksen hyväksymästä varsinaisen yhteisöjäsenen jäsenmaksusta
  2. koulutuksen järjestäjän opiskelijavuosimäärä 1000 – 2000, jolloin vuosimaksu on 2/3 vuosikokouksen hyväksymästä varsinaisen yhteisöjäsenen jäsenmaksusta
  3. koulutuksen järjestäjän opiskelijavuosimäärä yli 2000, jolloin vuosimaksu on 3/3 vuosikokouksen hyväksymästä varsinaisen yhteisöjäsenen jäsenmaksusta.

Varsinaisen yhteisöjäsenen jäsenmaksuksi päätettiin 375 euroa vuonna 2019. Liittymismaksu uudelle yhteisöjäsenelle on 150 euroa.

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti yhteisöjäsenen jäsenmaksut vuonna 2019 ovat seuraavat:

  1. kun koulutuksen järjestäjän opiskelijavuosimäärä on alle 1000, vuosimaksu on 1/3 vuosikokouksen hyväksymästä varsinaisen yhteisöjäsenen jäsenmaksusta eli 125 euroa.
  2. kun koulutuksen järjestäjän opiskelijavuosimäärä on1000 – 2000, vuosimaksu on 2/3 vuosikokouksen hyväksymästä varsinaisen yhteisöjäsenen jäsenmaksusta eli 250 euroa.
  3. kun koulutuksen järjestäjän opiskelijavuosimäärä on yli 2000, vuosimaksu on 3/3 vuosikokouksen hyväksymästä varsinaisen yhteisöjäsenen jäsenmaksusta eli 375 euroa.

Laskutuksen perusteena käytetään Opetus- ja kulttuuriministeriön sivustolla https://minedu.fi/jarjestamislupien-uudistaminen olevaa tietoa opiskelijavuosien vähimmäismäärästä koulutuksenjärjestäjittäin (Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksenjärjestäjät 1.1.2018 lähtien).

Lisätietoja:

Virpi Spangar, Suomen Oppisopimusosaajat ry, hallituksen puheenjohtaja
p.050 520 8854 / virpi.spangar(at)osekk.fi

Lataa tiedote itsellesi täältä:

Tiedote Suomen Oppisopimusosaajat ry yhteisöjäsenten jäsenmaksujen määräytyminen vuonna 2019