Tiedote Joulukuu 2018

1. Opso ry keskittää ajankohtaisviestinnän Oppisopimus.fi-sivustolle
Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry on vuosia julkaissut OSAAJA-lehteä.
Yhdistyksen hallitus on selvittänyt lehden tekemisen jatkamista syksyn aikana ja päätynyt siihen, että OSAAJA-lehti on palvellut hyvin jäsenistöä, mutta jatkossa tullaan panostamaan Oppisopimus.fi -sivuston ylläpitämiseen. Kiitämme lämpimästi OSAAJA-lehden viime vuosien päätoimittaja Anne Vuorista ja toimitusneuvostoa erinomaisesta työstä!

HUOM! Jos www-sivuillanne on vielä linkki OSAAJAAn, muistakaa poistaa se.

2. Ennakkotietoa kevään seminaarista
Kevätseminaari järjestetään 27.-28.3. 2019 Vaasassa. Ohjelma on valmistumassa ja olemme saaneet siihen kiinnitettyä mm. keksijä, futuristi, säveltäjä ja start up yrittäjä Perttu Pölösen. Tutustu Perttuun https://www.perttupolonen.com/.

Merkitsepä seminaari viimeistään nyt kalenteriin!

3. Hallitus jatkaa keskustelua erilaisissa verkostoissa kannanotoista seuraavaan hallitusohjelmaan. Tähän mennessä esille ovat nousseet seuraavat asiat:
1. Oppisopimuskoulutuksen erityispiirteidenesille tuominen lainsäädäntöä uudistettaessa
2. Tiedottamisen jatkaminen työelämälle ja sidosryhmille työpaikalla järjestettävän koulutuksen mahdollisuuksista erityisesti oppisopimusten osalta
3. Ammatilliselle koulutukselle riittävä perusrahoitus turvaamaan osaajien saatavuutta työpaikoilla
4. Tutkintokoulutuksen aikana oppisopimukseen siirryttäessä opiskelijan sosiaalietuuksien muutokset toimiviksi/joustaviksi
5. Työelämässä olevien aikuisten ja ammatinvaihtajien osaamistarpeisiin (työntekijät, virkasuhteiset ja yrittäjät) riittävästi oppisopimusresursseja.

Suomen Oppisopimusosaajat ry – Finlands läroavtalsakkunniga rf. hallitus toivottaa kaikille levollista joulua ja menestystä vuonna 2019!