Tiedote 21.11: Lakimuutos yksipuolistaa koulutustarjontaa rajusti

Lakimuutos, joka sitoisi oppisopimuksen vain koulutuksen järjestäjän omaan tutkintotarjontaan kaventaa oppisopimusopiskelijan vaihtoehtoja merkittävästi. Lakimuutoksen seuraukset oppisopimuskeskuksille ja niiden asiakkaille sekä tietopuolisille koulutusta tarjoaville yrityksille ovat katastrofaaliset.

Alueellinen tasa-arvo vaarantuu
Monipuolinen tutkintotarjonta on ollut tähän asti kaikkien saatavilla. Lakimuutos sitoisi tietyt tutkinnot tietyille alueille, jolloin opintotarjonta opiskelijan kotipaikkakunnalla kutistuu. Nykyisellään oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ostavat koulutuksen, jota eivät itse tarjoa. Koulutuksen ostaminen mahdollistaa kaikkien ammatillisten tutkintojen tarjoamisen oppisopimuskoulutuksen paikkakunnasta riippumatta.

Mistä yritys jatkossa löytää koulutuksen?
Mistä yritys jatkossa löytää koulutuksen?

Työelämän yksiöllisiin tarpeisiin ei voida vastata
Työnantajan on useissa tapauksissa vaikeampi saada palvelua ja koulutusta omalta alueeltaan, jolloin yrityksen on itse etsittävä sopivin vaihtoehto koulutustarjoajien valikoimasta. Aiemmin koulutuksen ja palvelun on saanut usein tutulta taholta ja paikalliselta toimijalta.

 

Oppisopimuskeskusten ja koulutusyrittäjien alasajo
Suomen suurimmat oppisopimuskoulutuksen järjestäjät hankkivat asiakkailleen vuonna 2015 keskimäärin yli 112 erilaista ammatillista tutkintoa eri aloilta. Näistä tutkinnoista oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ostivat keskimäärin 60 % oman organisaation ulkopuolelta. Mikäli tämä mahdollisuus poistuu, se heikentää huomattavasti opiskelijoiden työllistymistä ja lisää yritysten rekrytointihaasteita.

Tietopuolisia opintoja myyvillä yrityksillä ei ole useimmiten realistisia edellytyksiä hankkia koulutuksen järjestämislupaa, ja mikäli oppisopimuskeskukset eivät sitä osta, loppuvat näiltä yrityksiltä asiakkaat.

Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry

Tarmo Välikoski                                                                                  
Puheenjohtaja Opso ry
Puh. 0500 480 186
tarmo.valikoski@omnia.fi

OPSO ry – Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry edistää oppisopimusopiskelijoiden, työnantajien/yrittäjien ja koulutusorganisaatioiden yhteisiä etuja.

OKM:n mukaan ammatillisessa koulutuksessa on nykyisin yhteensä vuosittain hieman alle 250 000 opiskelijaa, joista oppisopimusopiskelijoita on nykyisin noin 49 000.

Lähde:

http://okm.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/vireilla_koulutus/ammatillinenkoulutus/liitteet/Luonnos_HE_laiksi_ammatillisesta_koulutuksesta_ja_eraiksi_siihen_liittyvista_laeiksi.pdf