Tiedote 18.1.2019

1. Yrittäjän oppisopimus
Yhdessä okm:n kanssa suunniteltu yrittäjän oppisopimuksen pohja on toimitettu järjestelmätoimittajille. Heiltä voi kysyä aikataulua, milloin pohja on käytettävissä eri järjestelmissä.

Alla olevien KAIKKIEN kriteerien tulee täyttyä, että henkilölle voidaan tehdä yrittäjän oppisopimus

• Yritysmuoto joku seuraavista: tmi, oy, osuuskunnan jäsen, ay, ky
• Yel-vakuutettu
• Y-tunnus
• Yrittäjän yrityksessä on riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa sekä tarpeelliset työvälineet
• Minimi 25 h/viikko työtä yrittäjänä sellaisissa oman yrityksensä toimintaan ja koulutuksen tavoitteeseen liittyvissä tehtävissä, että koulutuksen tavoitteen mukainen tarvittava osaaminen pystytään hankkimaan yrityksessä tapahtuvassa oppimisessa
• Työpaikkaohjaajaksi (mentori) sovitaan joko yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa työskentelevä tai muutoin työpaikkaohjaajaksi soveltuva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö

2. Opso ry:n hallituksen jäsenten ehdottaminen
Yhdistyksen jäsenet voivat ennakkoon ehdottaa jäseniä seuraavassa vuosikokouksessa valittavaan hallitukseen. Voit tehdä vapaamuotoisen ehdotuksen Opso ry:n hallitukselle 31.1.2019 mennessä lähettämällä sen sihteerille, merja.happonen@sakky.fi. Hallitus tekee vuosikokoukselle oman ehdotuksensa, jossa jäseniltä saadut ehdotukset pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan.

3. Opso ry:n vuosikokousasioiden ehdottaminen
Yhdistyksen jäsenet voivat ehdottaa vuosikokouksessa käsiteltäviä asioita. Ehdotukset tulee lähettää 31.1.2019 mennessä sihteerille, merja.happonen@sakky.fi

4. Jäsentietojen keruu
Opso ry:n uusien sääntöjen myötä jäsenmaksun ja äänioikeuden peruste muuttuu, minkä lisäksi tulemme irrottamaan tiedotusrekisterin omaksi rekisterikseen. Tulette pian saamaan kyselyn, jolla keräämme ja tarkistamme tarvittavat tiedot. Kysely tulee jokaiselle nyt rekisterissä olevalle henkilölle, jolloin samaan taloon saattaa tulla montakin kyselyä. Sopikaa siis talokohtaisesti keskenänne kuka kyselyyn vastaa!