Tiedoksi jäsenistölle, lisärahoituksen hakeminen

Varainhoitovuoden 2020 lisäsuoritepäätöksellä opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin myönnettävän lisärahoituksen hakeminen

Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen, sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin myönnettävää perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta koskeva hakemuksensa opetus- ja kulttuuriministeriöön sähköisellä lomakkeella viimeistään 7.4.2020.

Asiakirja on lähetetty koulutuksenjärjestäjille.