Tervetuloa Oppisopimusosaajat ry:n syyswebinaariin 4.11.2021 / Välkommen till höstwebinariet 4.11.2021 i Läroavtalssakkunniga i Finland rf:s regi

Suomen Oppisopimusosaajat ry:n syyswebinaari järjestetään 4.11.2021 klo 9.00 – 16.00 etänä

Ohjelmassa on luvassa ammatillisen koulutuksen kentällä juuri nyt tapahtuvia oppisopimusta koskevia asioita ja ilmiöitä, Marin ja Riikan ”kyselytunti”, jatkuvan oppimisen merkitys elämän ja työuran eri vaiheissa, sekä asiantuntijapuheenvuoroja vertaisvalmennustoiminnasta ja osaamisen tunnistamisesta työelämässä.

Tarkempi ohjelma, ilmoittautumisinfo ja osallistumishinnat julkaistaan sivuillamme tiedotteena viikolla 39.

Seuraathan ilmoittelua oppisopimus.fi – sivustoltamme.

Suomen Oppisopimusosaajat ry

***

Höstwebinariet som ordnas av Läroavtalssakkunniga i Finland r.f. hålls på distans 4.11.2021 kl. 9.00-16.00

På programmet står saker och fenomen som just nu sker på yrkesutbildningsfältet och berör läroavtalet; Maris och Riikas frågetimme, betydelsen av  fortgående lärandet i olika skeden av livet och karriären samt sakkunniganföranden inom lotslärarverksamhet och erkännande av kunnande i arbetslivet.

Detaljerat program, anmälan och deltagaravgifter publiceras som ett meddelande på webben vecka 39.

Visst följer du med informationen på oppisopimus.fi/sv/ -sidan.

Läroavtalssakkunniga i Finland r.f.