Oppisopimus on tärkeä osa henkilöstön kehittämistä

Lennolilla halutaan panostaa työntekijöiden osaamiseen

Antti-Jussi Paavola ja Marjaana Peltomäki ovat todella tyytyväisiä mahdollisuudesta opiskella oppisopimuksella. Koska he työskentelevät Lennol Oy:llä Jalasjärvellä täysipäiväisesti, he näkevät oppisopimuksen ainoana mahdollisuutenaan opiskella. Käytännönläheinen opiskelumuoto saa kiitosta myös yritykseltä: – Oppisopimuksessa hyötyvät kaikki, toteaa Lennol Oy:n kehittämispäällikkö Jyrki Sopanen.

Marjaana ja Antti-Jussi aloittivat opiskelun oppisopimuksella Sedu Aikuiskoulutuksen Esimiesareenalla huhtikuussa 2016. Lennolin tehtaanmyymälässä vastuumyyjänä työskentelevä Marjaana suorittaa lähiesimiestyön ammattitutkintoa ja tuotantovastaava Antti-Jussi teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkintoa.

– Molempien nykyiset toimenkuvat ovat suhteellisen uusia, joten Esimiesareenan koulutukset tukevat heitä tässä tilanteessa ja auttavat heitä pääsemään paremmin sisälle uusiin tehtäviin ja kasvaneisiin vastuisiin, Jyrki Sopanen toteaa.

– Koulutus on auttanut hahmottamaan omaa työtä paremmin. Kun työssä tulee vastaan tilanteita, joista on koulutuksessa puhuttu, niin se antaa pohjaa omaan työhön ja siihen mistä puhuu, Antti-Jussi kertoo. Hän vastaa työssään Lennolilla muun muassa uudesta, 1,5 vuotta sitten käynnistyneestä varjostin-liiketoiminnasta.

– Olen tyytyväinen oppisopimukseen koulutusmuotona, koska se on niin vahvasti työssä kiinni ja opiskelu ei ole siitä irrallista, Antti-Jussi kehuu.

Hänellä on myös aikaisempaa kokemusta oppisopimuksesta, sillä hän on suorittanut aikanaan logistiikan perustutkinnon oppisopimuksella. – Nyt kun on tullut ikää lisää opiskelu kiinnostaa vähän enemmän kuin silloin, joten nyt siitä saa myös enemmän irti, hän naurahtaa ja summaa näiden kahden oppisopimuskoulutuksen eroja.

Sekä Marjaana että Antti-Jussi ovat vahvasti sitä mieltä, että ilman oppisopimusta heidän tuskin olisi tällä hetkellä mahdollista opiskella ylipäätään ollenkaan. Työnantaja yhtyy tähän kommenttiin: – Niukoilla henkilöstöresursseilla emme pystyisi irrottamaan yhtä työntekijää vuodeksi kokopäiväisesti koulun penkille.

Yrityksen kannattaa panostaa henkilöstön osaamiseen

Lennol Oy suhtautuu positiivisesti henkilöstön kehittämiseen ja kouluttamiseen. Avainhenkilöitä on pyritty kannustamaan koulun penkille.

– Vanha sanonta, jonka mukaan henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara, pitää edelleen täysin paikkaansa, Jyrki Sopanen toteaa. – Varsinkin nykyisessä nopeasti muuttuvassa maailmassa henkilöstön osaamiseen pitää satsata. Olen sitä mieltä, että kaikki koulutus on hyvästä. Oppisopimuksen etuina ovat joustavuus, koulutuksen yhdistäminen työhön ja sitä kautta tuleva molemminpuolinen hyöty opiskelijalle ja yritykselle.

Lennolilla työnantaja on mahdollistanut koulutuksen ja tehnyt lähipäiville osallistumisen Marjaanalle ja Antti-Jussille helpoksi. Osallistuminen ei ole ikinä kaatunut esimerkiksi siihen, ettei saisi työhön tuuraajaa lähipäivien ajaksi. Kouluttaja pyrkii myös ottamaan huomioon sekä yrityksen että opiskelijan realiteetit koulutusta suunnitellessaan. – Kävimme ennen koulutuksen alkua läpi kaikkien toiveet ja tavoitteet koulutuksen suhteen, sekä opiskelijan että yrityksen, kouluttaja Marja-Liisa Vettenranta kertoo. – Esimiesareenan lähipäivät on myös lyöty lukkoon jo pitkälle vuoteen 2020, jotta saadaan valmis aikataulu koulutuksen aloittavalle ja lähipäiville osallistuminen olisi kiireisille esimiehille mahdollista.
– Oppisopimuksessa työpaikkaohjaajalla ja yrityksellä on myös oma roolinsa, jota ei pidä unohtaa. Kun yritys on vahvasti mukana oppisopimuskoulutuksessa ja kaikki kantavat vastuunsa, oppisopimus palvelee parhaiten kaikkia, Jyrki Sopanen sanoo.

Työn ja opiskelun yhdistäminen on vaativaa, mutta rikastuttaa monella eri tasolla

Oppisopimus vaatii sitoutumista opiskelijalta, oppilaitokselta ja yritykseltä. – Ei ole helppoa yhdistää työ, opiskelu sekä mahdollisesti perhe siinä samalla. Monesti saatetaan luulla, että oppisopimus voidaan hoitaa toisella kädellä, mutta varsinkin ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot vaativat jo melko paljon paneutumista, Sedu Aikuiskoulutuksen oppisopimuspalvelujen koulutussuunnittelija Anu Peltola kertoo. – Kyllä koulutehtäviä miettii työssä ollessa, mutta ne vaativat myös paljon panostusta vapaa-ajalla, Marjaana vahvistaa.

– Koulutuksessa suoritetaan ennakko- ja kehittämistehtäviä, jotka ovat laajoja ja vaativia. Ne liittyvät koulutuksen ja tutkinnon tavoitteisiin, mutta tavoitteena on nivoa ne yhteen myös yrityksen toiminnan ja tavoitteiden kanssa, Marja-Liisa Vettenranta kertoo. – Kun käymme työnantajan kanssa läpi tehtäviämme ja niiden kautta työn ja yrityksen eri kohteita, niin siitä saadaan molemminpuolinen hyöty. Samalla koulutuksessa myös säilyy ns. punainen lanka, Antti-Jussi kertoo. Oppisopimus todella vaatii paljon, mutta myös antaa panostuksensa verran hyötyä yritykselle ja opiskelijalle lisäresursseja työhön.

Esimiesareenalla opiskellaan eri esimiestutkintoja ja eri aloilla työskenteleviä opiskelijoita saapuu lähipäiville ympäri Suomea. – Keskusteluista opiskelukavereiden kanssa saa paljon irti, Antti-Jussi toteaa. – Mukana on monen ikäisiä ja erilaisilla taustoilla olevia ihmisiä, joten yhteiset keskustelut rikastuttavat paljon ja muiden esimerkeistä pystyy ammentamaan myös omaan työhön. – Esimiestehtävissä painitaan usein alasta riippumatta samankaltaisten ongelmien kanssa, Marja-Liisa Vettenranta toteaa.

Vaativuudestaan huolimatta oppisopimus saa Antti-Jussilta, Marjaanalta ja Jyrkiltä kiitosta. – Suosittelen! Marjaana toteaa empimättä. – Kyllä tätä voi suositella kenelle tahansa, Antti-Jussi vahvistaa. Kysyttäessä mikä oppisopimuksessa on parasta, Antti-Jussi ja Marjaana vastaavat kuin yhdestä suusta: – Parasta oppisopimuksessa on sen ydin eli se, että saa tehdä työtä ja opiskella samalla.

Julkaistu aluneperin: Sedu aikuiskoulutus, oppisopimustoimisto