Suomen Oppisopimusosaajat ry:n puheenjohtajan blogikirjoitus: Oppisopimuskoulutuksen hyvissä käytännöissä on annettavaa ammatillisen koulutuksen työelämäyhteistyöhön

Suomen Oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry (Läroavtalsutbildningsarrangörerna i Finland rf) uudistui Suomen Oppisopimusosaajat ry:ksi (Läroavtalssakkunniga i Finland rf) toukokuun lopussa. Yhdistyksen toiminta painottuu ammatillisen koulutuksen lain uudistuttua oppisopimusten järjestämisessä tarvittavan osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen osallistumalla aktiivisesti oppisopimuskoulutusta työpaikalla oppimisen muotona koskevaan kehittämiseen yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, koulutuksen järjestäjien ja eri työelämän sidosryhmien kanssa. Yhdistys seuraa aktiivisesti ammatillisen koulutuksen uudistuksen etenemistä, arvioi uudistusten vaikutuksia ja tiedottaa jäsenistöään uuden lainsäädännön toimeenpanosta ja sen vaikutuksista.

Työelämäpainotteisessa koulutuksessa korostuu työpaikalla oppimisen laadun varmistus ja kehittäminen. Oppisopimuskoulutuksen hankkeiden ja kehittämisohjelmien tuloksia ja hyviä käytäntöjä on mahdollista ottaa käyttöön laajemminkin ammatillisessa koulutuksessa. Yhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään oppisopimuskoulutuksen erityispiirteiden tuntemusta. Erilaisissa yhteistyöverkostoissa toimien yhdistys edistää oppisopimuskoulutusta antavien koulutusorganisaatioiden toimintaa, työnantajien ja opiskelijoiden mahdollisuuksia saada oppisopimuskoulutuspalveluita, jäsenten välistä yhteistoimintaa, osaamista ja toiminnan laatua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa oppisopimuskoulutuksen ja sitä tukevaa kehitystä ja lainsäädäntöä kansallisesti ja myös kansainvälisesti sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään toimintaan liittyvissä asioissa järjestämällä neuvontatilaisuuksia, koulutusta ja kokouksia sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä. Ajankohtaisia keskustelu- ja kehittämisteemoja ovat mm. digitalisaatio oppisopimuskoulutuksen hallinnoinnissa ja työpaikalla oppimisen järjestämisessä, oppisopimuskoulutuksen hallinnon keventäminen ja byrokratian purkaminen, oppisopimuskoulutuksen käytäntöjen ja toimintatapojen yhdenmukaisuus sekä oppisopimuskoulutuksen vetovoimaisuuden ja tunnettuuden edistäminen. Tärkeää on myös viestittää oppisopimuksen asiakaslähtöisestä brändistä työnantajien ja yrittäjien tarvitsemien ammatillisen koulutuksen kokonaispalveluiden käytössä.

Yhdistyksen hallituksen puolesta toivotan rentoa ja mukavaa kesää kaikille oppisopimuskoulutuksen parissa työskenteleville, oppisopimustyöpaikoille, opiskelijoille sekä sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille.

Virpi Spangar