Suomen Oppisopimusosaajat ry:n hallituksen lausunto sivistysvaliokunnalle

Suomen Oppisopimusosaajat ry lausunto oppivelvollisuuden laajentamiseen sivistysvalikokunta 10.11.2020