Parasta palvelua -kehittämisohjelmalle okm:n rahoitus

Parasta palvelua -kehittämisohjelma käynnistyy

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Parasta palvelua -kehittämisohjelmalle

4,65 milj. euroa 1.11.2017-31.12.2019. Kehittämisohjelmalla tuetaan työpaikalla järjestettävän

koulutuksen suunnittelua, luodaan oppisopimuskoulutukseen ja koulutussopimukseen työelämän ja

opiskelijan kannalta selkeät ja tehokkaat toimintatavat sekä yhdenmukaistetaan palveluprosessia.

Yhteiskehittämisen avulla tavoittelemme parasta mahdollista asiakaskokemusta ja palvelua

työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamisessa.

Kehittämisohjelmaa koordinoi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda. Tämän lisäksi on neljä

alueellista hanketta: Etelä, Länsi, Itä ja Pohjoinen, joita koordinoivat Helsingin kaupunki, Stadin

aikuisopisto, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (Gradia 1.1.2018-), Savon koulutuskuntayhtymä,

Savon ammattiopisto sekä Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Kehittämisverkosto koostuu koko

maan kattavasta verkostosta, jossa on mukana 27 koulutuksen järjestäjää osatoteuttajina sekä

verkostokumppaneina noin 70 koulutuksen järjestäjää.

Kehittämisverkostoon pääsevät mukaan kaikki halukkaat koulutuksen järjestäjät.

Miksi kannattaa lähteä mukaan?

Asiakaslähtöinen ja työelämää palveleva toiminta

● Laadukkaan ammatillisen koulutuksen takaamiseksi tarvitaan uudenlaista, tiiviimpää yhteistyötä työelämän kanssa.

● Työelämäyhteistyössä tarvitaan selkeitä yhtenäisiä malleja, jotka hyödyttävät niin työelämää kuin oppilaitoksia

Yhteiskehittämisen edut – tehokkaammat ja vaikuttavat prosessit työpaikalla järjestettävään koulutukseen

● Mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa uusien, yhtenäisten, selkeiden valtakunnallisten koulutus- ja

oppisopimusprosessien syntymiseen

● Mahdollistaa uutta osaamista palvelumuotoilun ja työn virtaviivaistamisen muodossa.

Vetovoimaisuus – Haluttavat työelämälähtöiset palvelut

● Yhteisen viestinnän hyöyt kaikille koulutuksen jäjestäjille

Vaikuttaminen: Osallistu – vaikuta – kehitä – vahvista

● Kehittäisohjelma kuuluu reformin toimeenpanokokonaisuuteen ja tiivistä yhteistyötä tehdään

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kanssa.

Tulkaa mukaan keskustelemaan ja verkostoitumaan ammatillisen koulutuksen ja erityisesti työpaikalla

järjestettävän koulutuksen facebook-ryhmään

Uudistutaan yhdessä : https://www.facebook.com/groups/uudistutaanyhdessa/

Lisätietoja:

Parasta palvelua -kehittämisohjelma

Susanne Forsberg, susanne.forsberg@keuda.fi , 040 174 5618

Päivi Kalliokoski, paivi.kalliokoski@omnia.fi , 040126 7215, 1.1.2018 alkaen paivi.kalliokoski@keuda.fi

Anne Vuorinen, anne.vuorinen@keuda.fi , 050 415 0974