Opso ry:n Yrittäjyysjaoksen kokouksessa vieraita OKM:stä

 

Opso ry:n Yrittäjyysjaoksen toiminnan ytimessä ovat Yrittäjän oppisopimuskoulutuksen ja Mentoripankkitoiminnan valtakunnallinen kehittäminen. Yhteistyötä tehdään muun muassa OKM:n ja OPH:n kanssa.

Saimme Suomen Oppisopimusosaajat ry:n (Opso ry) Yrittäjyysjaoksen marraskuiseen 9.11. kuukausikokoukseen vieraan opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM) opetusneuvos Mari Pastila-Eklundin osallistuttua kokoukseen.

Mari Pastila-Eklund toi terveisiä ja vastauksia kysymyksiin Yrittäjän oppisopimuskoulutuksesta. Kysymykset heräsivät taannoisessa Mentoripankkitoimijoiden webinaarissa, jonka osallistujia askarruttivat muun muassa yrittäjän mentorin valintaan ja mentoroinnin ohjauksellisiin työkaluihin liittyvät asiat. Kysymyksiä herättivät myös mentorille maksettavat koulutuskorvaukset, jotka voivat olla tarkastelussa lainsäädännön uudistusten yhteydessä.

  • On tärkeää käydä keskustelua, jotta oppisopimuskoulutuksen joustavat mahdollisuudet tulevat hyödynnettyä ja käytännöt ovat yhdenmukaisia. Arvostan sitä, että vuorovaikutukseen ja asioiden kehittämiseen on kiinnostusta, Pastila-Eklund toteaa.

Kehitteillä Yrittäjän oppisopimuskoulutuksen palvelupolku

Jatkoimme Yrittäjyysjaoksen kokousta muilla ajankohtaisilla teemoilla muun muassa ajatusten vaihdolla Mentoripankkitoimijoiden 6.10. ja Opso ry:n 4.11. webinaarien onnistumisesta. Pohdimme lisäksi Yrittäjän oppisopimuskoulutuksen yhtenäistä palvelupolkua, jolla tähdätään laadun kehittämiseen valtakunnallisesti.

Saimme kuulla myös jaoksen uuden jäsenen yhteyspäällikkö Anne Öhman (Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Keuda) esittäytymisen.

  • Tuon jaokseen erityisesti viestintä- ja verkosto-osaamista. On ilo tulla mukaan toimintaan, hän kertoo.

Käsiteltävät asiat kumpuavat aidoista arjen tilanteista

Yrittäjyysjaoksen puheenjohtaja, kehittämisasiantuntija Heli Skantzin (Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE) mukaan jaos kehittää osaltaan Yrittäjän oppisopimuskoulutusta ja pyrkii lisäämään sen tunnettuutta valtakunnallisesti​ sekä rakentaa, ylläpitää ja vahvistaa yhteistyöverkostoja.

  • Me Opso ry:n jaoslaiset teemme työtä työelämässä yrittäjän oppisopimuskoulutusasioiden parissa, joten oppisopimuksen ja erityisesti yrittäjän oppisopimuskoulutuksen kysymykset nousevat aidoista arjen tilanteista. Niitä pyrimme jaoksessa selvittämään ja kehittämään yhteisen pohtimisen kautta. Työskentely tapahtuu työn ohella. Tuloksia syntyy Opso ry:n hallituksen, OKM:n ja OPH:n tuella ja vahvistamana, hän kertoo.

Yrittäjyysjaoksessa on aiemmin laadittu muun muassa valtakunnallinen Yrittäjän oppisopimuskoulutuksen esite ja Mentorin manuaali. Työn alla parhaillaan ovat Yrittäjän oppisopimuskoulutuksen palvelupolun kuvaamisen lisäksi systemaattisen mentorivalmennuksen rakentaminen ja Mentoripankin uudistaminen. Vuonna 2022 luvassa ovat Teams-aamukahvit mentoripankkiväen kesken ja pienimuotoiset webinaarit yrittäjien mentorien kanssa.

Jaoksen jäsenet tulevat ammatillisista oppilaitoksista eri puolilta Suomea. Suomen Yrittäjät on myös edustettuna jaoksessa.

  • Jaos on toimiva tiimi kokeneita ammatillisen koulutuksen ja erityisesti Yrittäjän oppisopimuskoulutuksen asiantuntijoita. Meillä on yhteinen tahto selvittää ja kehittää yrittäjän oppisopimuskoulutusta. Teemme asioita yhdessä, jaamme tietoa yhdessä ja saamme toinen toisiltamme tukea ja buustia arkityöhön, Heli Skantz toteaa.

Verkostossa jaetaan ja vahvistetaan oppisopimusosaamista

Suomen Oppisopimusosaajat ry:n hallituksen puheenjohtaja, oppisopimuspäällikkö Liisa Klingen (Tampereen seudun ammattiopisto Tredu) mukaan Opso ry:n tehtävänä on muun muassa varmistaa ja kehittää oppisopimuskoulutuksen laatua valtakunnallisesti, seurata oppisopimuskoulutusta ja sitä tukevaa kehitystä sekä seurata lainsäädäntöä ja näihin liittyvien esitysten ja lausuntojen tekeminen.

  • Suomen Oppisopimusosaajat ry:ssä on jäseninä 66 ammatillisen koulutuksen järjestäjää ja lisäksi henkilöjäseniä. Yhdistys toimii kiinteässä yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen kanssa. Oppisopimusosaamista jaetaan ja vahvistetaan tässä verkostossa valtakunnallisesti. Yrittäjyysjaoksen toiminta on hyvä esimerkki yhdessä tehtävästä aktiivisesta kehittämistyöstä, Klinge toteaa.

 

Teksti: Anne Öhman, anne.ohman (at) keuda.fi

Kuva: Suomen Oppisopimusosaajat ry

 

Lue lisää

Oppisopimus.fi

Useimmin kysytyt kysymykset oppisopimuskoulutuksesta (UKK-palsta)

Mentoripankki

Suomen Oppisopimusosaajat ry