Opso ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta

Linkissä Opso ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Opso ry on eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana 5.5., edustajanamme on puheenjohtaja Tarmo Välikoski.

lausunto_030517