OPSO ry:n hallitus esittäytyy, Liisa Klinge

Terveiset Tampereen Hervannasta!

Opso ry:n hallituksen jäsenenä edustan Pirkanmaata, Kanta-Hämettä ja Päijät-Hämettä. Olen toiminut koulutuksen parissa lähes koko työurani, aiemmin työskentelin yliopiston täydennyskoulutuksessa ja yrityspuolella henkilöstön kehittäjänä.

Oppisopimuskoulutukseen perehtymisen aloitin koulutustarkastajana 2005, ja nyt toimin Tredun Yritys – ja työnantajapalvelujen oppisopimuspalveluissa oppisopimuspäällikkönä.

Oppisopimus on loistava tapa opiskella, ja yritän työssäni erityisesti edesauttaa prosessien kehittämistä asiakas- ja oppisopimusten tekijälähtöisemmiksi, sekä vahvistaa oppisopimustoimijoidemme osaamista.

On hienoa, että meillä on tämä valtakunnallinen oppisopimusosaajien verkosto jonka kautta voimme jakaa osaamista. Haasteita horisontissa riittää, onneksi!

Nähdään Opso ry:n seminaareissa ja muissa yhteyksissä.

Liisa Klinge
Oppisopimuspäällikkö
Tredu, Tampereen seudun ammattiopisto
liisa.klinge@tampere.fi
tel. +358 50 540 5309