OPSO ry:n hallitus esittäytyy, Anne Vuorinen

Oppisopimus on kustannustehokkain ja erittäin vaikuttava ammatillisen koulutuksen muoto. Sen me  oppisopimusosaajat tiedämme, samoin kuin myös enenevä määrä työnantajia ja eri-ikäisiä oppijoita.

Opso ry:ssä edustan vireää Keski-Uusimaata. Olen toiminut ammatillisen koulutuksen erilaisissa tehtävissä vuodesta 2003, ensin Laurea-ammattikorkeakoulussa lehtorina, koulutusalajohtajana ja paikallisyksikön johtajana ja vuodesta 2011 oppisopimusjohtajana Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä, Keudassa. Viime vuodet olen toiminut  työelämäpalvelujen johtajana, jolloin työnkuvani laajentui kokonaisvaltaiseen työelämäasiakkaan palvelutehtävään. Vastaan Keudan oppisopimustoiminnasta. Laajennetun oppisopimustehtävän myötä saan joukkueeni kanssa tehdä, asiakkaidemme palvelemiseksi, lukuisten koulutuksen järjestäjien kanssa jatkuvaa yhteistyötä. Kehittämistoiminta on aina kuulunut luonnollisena osana perustehtävääni, ja viime vuosina olenkin saanut olla mukana valtakunnallisissa OKM:n rahoittamissa työpaikalla järjestettävän koulutuksen kehittämishankkeissa. Aiempi 20 vuoden kuntapuolen työkokemus, niin johtavana virkamiehenä kuin kuntapäättäjänäkin, on tuonut mukanaan laajat alueelliset ja valtakunnallisetkin verkostot, joita hyödynnännykyisessä työtehtävässäni sekä oppisopimustoiminnan ilosanoman levittämisessä.

Opso ry:n varapuheenjohtajana osallistun Opso ry:n hallitustyöskentelyyn sekä valtakunnallisiin työryhmiin, esim. OKM:n Parasta – kehittämisohjelmien ohjausryhmään sekä AMKEn työelämäverkostoon. Reformin seurantaryhmään osallistun tarvittaessa puheenjohtajan varahenkilönä. Olen toiminut yhdistyksessä useita vuosia sekä hallituksen jäsenenä että asiantuntijajäsenenä. Osaaja-lehden päätoimittajanakin kului lukuisia vuosia. Valtakunnallisen  www.oppisopimus.fi -sivuston kehitystyössä olen myös saanut olla mukana. Kannattaa kurkata – löydät aina ajankohtaista oppisopimusasiaa!

Ollaan yhteyksissä!

Anne Vuorinen
Työelämäpalvelujen johtaja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
Keskikatu 3 A
04200 Kerava

Puh. 050 415 0974
S-posti anne.vuorinen@keuda.fi

www.keuda.fi