Oppivelvollisuuden laajentamisen suuntaviivaluonnoksia käsittelevä verkkokysely

Verkkokysely oppivelvollisuuden laajentamisen suuntaviivaluonnoksista on avautunut verkossa

Kysely suomeksi 

Kysely ruotsiksi 

Linkki uutiseen

Kommentointi on mahdollista 2.–15.12.2019.

Vaikuta valmisteluun vastaamalla kyselyyn!

Opetus- ja kulttuuriministeriö