Oppivelvollisuuden laajennuksen valmistelulle lisäaikaa

Yhdistyksen hallitus on mukana oppivelvollisuuden pidentämistä koskevan seurantaryhmän jäsenistön esityksessä, että valmistelua jatketaan niin, että tavoitteena on antaa hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 aikana ja näin siirtää uudistuksen toimeenpanoa.

Kannanotto lisäaikaa oppivelvollisuuden laajennuksen valmistelulle