Läroavtalsveckan 2021 – Nu premieras läroavtalsengagerade igen!

Läroavtalsveckan 2021 – Nu premieras läroavtalsengagerade igen!

Nu är det hög tid att uppmärksamma framtidens aktörer – årets studerande, arbetsgivare, mentor och arbetsplatshandledare!

Den riksomfattande läroavtalsveckan firas 4-10.10.2021. I samband med läroavtalsveckan premierar Läroavtalssakkunniga i Finland rf igen en lysande läroavtalsstuderande, arbetsgivare, arbetsplatshandledare och mentor och en företagare på läroavtal. Ställ upp som kandidat eller föreslå en kandidat! Kandidaterna presenteras genom en video.

Kandidatkategorier

  • Kategori 1: Årets läroavtalsstuderande  (2 pers.)
  • Kategori 2: Årets läroavtalsarbetsgivare (2 företagare: under 20 anställda och över 20 anställda)
  • Kategori 3: Årets arbetsplatshandledare och årets mentor
  • Kategori 4: Årets företagare på läroavtal

Tävlingstid

Ansökningarna lämnas in 1.8 – 24.9.2021

Ansökning

De premierade utses inom fyra olika kategorier. Alla läroavtalsstuderandena ska vara utexaminera under år 2021. En utbildningsanordnare kan föreslå en kandidat per kategori (i kategori 3 kan både arbetsplatsutbildare och mentor föreslås).

Kandidaterna ska i förväg meddelas att videorna är offentliga.

Ansökan/presentationsvideo

Ansökan görs som en video som är max 3 minuter lång. Hur videon förverkligas är fritt. En kandidat anmäls med en elektronisk blankett och videolänken tillfogas ansökan. Alla videor samlas på den offentliga YouTube-kanalen som Oppisopimus.fi har. Videorna syns även på hemsidan oppisopimus.fi och på sociala medier i samband med den nationella läroavtalsveckan 4-10 oktober 2021. Informativt ljud i videorna presenteras även som text. Kom alltså ihåg textningen i ansökan!

Ehdokasvideon nimeäminen

Presentationsvideorna publiceras på YouTube och de ska vara offentliga så att de kan synas på videospellistan för Oppisopimus.fi:s YouTube-kanal. I början av videon ska följande text ingå:  Oppisopimuspalkittavat 2021 ehdokas: kategorin, kandidatens namn / företagets namn

Exempelvis: Oppisopimuspalkittavat 2021 ehdokas: årets läroavtalsstuderande, Onni Oppivainen, Oppisopimus Oy

Val av vinnare

För varje kategori görs ett förhandsval av 3-5 videoansökningar och de videorna presenteras för juryn. Juryn utser de slutliga vinnarna och kan också ge hedersomnämnanden i alla kategorier.

Var med och delta!

Ansökan kan lämnas här.

 

Något att fråga om tävlingen?

E-posta din fråga till liisa.klinge(at)tampere.fi